انواع آجر و بلوک سیمانی

در حال حاضر تعداد 1 آگهی مطابق با درخواست شما موجود است.

بلوک سیمانی.png
02155646902

بلوک ۴۰*۲۰*۱۵سه جداره نر و ماده ۴۰*۲۰*۱۰ سه جداره نر و ماده ۴۰*۲۰* ۲۰ دو جداره نر و ماده تولید شده روی باند بتنی تایید شده با سیمان تهران و شاهرود بهترین پوکه تبریز و ماسه مرغوب تحویل بار به روز به کل