دانشگاه فردوسی، مشهد، استان خراسان رضوی 09155048515
افزودن به محبوب‌ها تماس با صاحب آگهی
11.jpg

تدریس خصوصی تعدیل آحاد بهای پیمان ها
بخشنامه دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها
نشریه ۲۸۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
برآورد هزینه ها
کارهای ویژه
اخذ پیشنهاد قیمت
تعیین دوره شاخص مبنای پیمان
تعیین نوع شاخص ها برای محاسبه تعدیل
شرایط عمومی پیمان و تعدیل
درصد پیشنهادی پیمانکار
ترک مناقصه
شرایط خصوصی پیمان
تعدیل صورت وضعیت
کارهای جدید
دوره تاخیر
گرد کردن ضریب تعدیل
تعدیل تجهیز و برچیدن کارگاه
تعدیل مثبت و منفی
اقلام ستاره دار
مصالح پای کار


نام تجاری صاحب آگهی دکتر مسعود حمیدی فرد
زمینه فعالیت
مشاوره
شماره تلفن 09155048515
شماره همراه 09155048515
ساعات تماس 8 - 22
کشور Iran
استان Razavi Khorasan Province
مسافت: 718 کیلومتر
آدرس دانشگاه فردوسی، مشهد، استان خراسان رضوی
دسته