ابداع روشی برای استفاده از لجن نفتی در تولید سیمان


۱۳۹۷/۰۱/۱۹ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار فن اوری ساختمان


2466821

به گزارش ساخت یاب به نقل از  ایرنا ، علی دولی مجری طرح با اشاره به طرح ‘بررسی فرآیند جامدسازی و تثبیت لجن نفتی در ساختار سیمان‘ گفت: هدف از اجرای این طرح حذف آلایندگی فلزات سنگین در لجن نفتی ناشی از فرایندهای پالایشی بوده است.
وی اظهار کرد: مقایسه نتایج انتشار آلایندگی فلزی لجن بعد از استفاده در تولید سیمان و جامدسازی به شکل بتن با مقادیر استانداردهای موجود نشان می‌دهد دستاوردهای این طرح در حذف این آلودگی موثر بوده است، علاوه بر آن استفاده از این طرح باعث صرفه جویی مصرف سوخت در کوره سیمان خواهد شد.
دولی با اشاره به روش به کار برده شده در این طرح توضیح داد: بخش شبیه سازی فرایند پخت سیمان به علت دسترسی نداشتن به کوره ‘کلینکر’ در مقیاس آزمایشگاهی از جمله چالش‌های اجرای این طرح بوده است.
مجری طرح با بیان اینکه دستاوردهای این تحقیق در صنایع سیمان سازی برای استفاده از سوخت جامد جایگزین کاربرد دارد، افزود: در فاز بعدی اقدام به ارزیابی مقاومت خمشی و کششی و زمان گیرش جهت سنجش کیفیت سیمان تولیدی با استفاده از تولید مقادیر بیشتر سیمان از این روش خواهد شد.
 زمانی که نفت خام در تانک های بزرگ ذخیره می شود، رسوبات آلی با وزن مولکـولی بـالا ته نشین می شوند، اگر این فرآیند به حال خود رها شود، ایـن رسـوبات لجـن نفتی یا oil sludge ایجاد کرده و از ظرفیت ذخیره سازی می کاهد. 
این لجـن هـا تحت شرایط معمول ذخیره سازی از طریق ته نشینی تدریجی بخش سنگین نفت شامل مولکول های سنگین نفتی آلی؛ مانند ترکیبات آسفالتینی و پارافینی ایجاد می شوند و معمـولا بـه صـورت امولسـیونی بـوده و غلظـت، ضخامت و ترکیب آن در نقـاط مختلـف انتهـای مخـزن متفـاوت اسـت.

نظر