ارتفاع مجاز نصب کلید و پریز از کف و سقف


۱۳۹۵/۰۶/۰۹ Facebook Twitter LinkedIn Google+ دانستنیهای ساخت و ساز , مقالات صنعت ساختمان


141426_22333

کلیدهای داخل ساختمان از کف ۱۱۰- ۱۲۰ سانتی متر
🔸پریزهای داخل ساختمان از کف ۳۰- ۳۵ سانتی متر
🔸پریزهای روی کابینت از روی کابینت ۲۰-۳۰ سانتی متر
🔸پریزهای یخچال و فریزر از کف ۱۱۰-۱۲۰ سانتی متر
🔸پریزهای ماشین لباس شویی از کف ۷۰-۸۰ سانتی متر
🔸گوشی آیفون از کف ۱۳۰-۱۵۰ سانتی متر
🔸روشنایی دیواری مثل مهتابی دیواری از کف ۲۱۰ سانتی متر
🔸تابلو فیوز از کف ۱۶۰- ۱۷۰ سانتی متر
🔸جعبه تقسیم تا سقف ۳۰-۳۵ سانتی متر

نظر