امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان/ سازمان نظام مهندسی استان فارس مجری آموزش مهندسان پیش از ورود به حرفه شد


۱۳۹۶/۰۴/۱۳ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


5

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌نظام‌مهندسی‌ساختمان کشور با موضوع انتخاب سازمان نظام‌مهندسی استان فارس برای اجرای طرح آموزش مهندسان پیش از ورود به حرفه به امضا رسید حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رسید. در امضای این تفاهم نامه، علاوه بر حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و نامورچی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس نیز حضور داشتند.

تفاهم‌نامه فوق در ۵ ماده به شرح زیر به امضا دو طرف (حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) رسید:

این تفاهم‌نامه در راستای تحقق اهداف بندهای ۳، ۵ و ۶ و بندهای ماده ۲۱ قانون نظام‌مهندسی‌ و کنترل ساختمان و به منظور ایجاد بستر مناسبی برای اجرای ماده ۲۵ قانون و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن و انجام کارآموزی موثر دانش‌آموختگان متقاضی ورود به حرفه، فی‌مابین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که از این پس در این تفاهم‌نامه به اختصار معاونت نامیده می‌شود از یک طرف و سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان کشور (شورای مرکزی) که از این پس در این تفاهم‌نامه به اختصار سازمان نامیده می شود، منعقد می‌شود.

ماده۱- موضوع تفاهم‌نامه:

آسیب‌شناسی سیستم جاری آموزش کارآموزی و ارایه پیشنهادها و طرح‌های لازم برای بهینه‌سازی آن و برگزاری دوره‌ها و روش‌های کارآموزی مهندسان متقاضی ورود به حرفه.

ماده ۲- تعهدات سازمان:

۲-۱- آسیب‌شناسی سیستم جاری آموزش کارآموزی و ارایه پیشنهادها و طرح‌های لازم برای بهینه‌سازی آن و برگزاری دوره‌ها و روش‌های کارآموزی مهندسان متقاضی ورود به حرفه و ارایه آن به معاونت.

۲-۲- تهیه و تدوین نظام‌نامه پیشنهادی مهندس کارآموز و روش انجام کارآموزی و ارایه آن به معاونت جهت تصویب.

۲-۳- تهیه طرح تفصیلی و اجرایی آموزش مهندسان متقاضی ورود به حرفه و آیین‌نامه گردش کار آن.

۲-۴- همکاری با معاونت در راستای اجرای طرح کارآموزی و آموزش مهندسان متقاضی ورود به حرفه در استان‌های کشور.

۲-۵- همکاری در تهیه طرح‌های تفصیلی آموزش مهندسان جهت ابلاغ معاونت.

۲-۶- تقاضای صدور مجوزها و بخشنامه‌های قانونی لازم برای رسمی‌شدن دوره‌ها و ارایه گواهی‌های مربوطه در صورت حصول اطمینان از نتایج مثبت طرح‌های آزمایشی.

۲-۷- ارایه پیشنهادهای لازم برای اصلاح موارد مرتبط در آیین‌نامه اجرایی قانون بر اساس تجربیات و نتایج حاصله.

۲-۸- ارایه گزارش‌های سه ماهه از روند اجرای این تفاهم‌نامه.

ماده ۳- تعهدات معاونت:

۳-۱- بررسی تقاضا و صدور مجوزها و بخشنامه‌های قانونی لازم برای رسمی شدن دوره‌ها و ارایه گواهی‌های لازم در صورت رضایت‌مندی و حصول اطمینان از نتایج مثبت طرح آزمایشی.

۳-۲- بررسی پیشنهادهای سازمان برای اصلاح موارد مرتبط در آیین‌نامه اجرایی قانون بر اساس تجربیات و نتایج حاصله و پیگیری مراحل قانونی تصویب آن.

۳-۳- بررسی و تایید نهایی نظام‌نامه پیشنهادی مهندس کارآموز و گردش کار آن.

۳-۴- بررسی و تایید نهایی طرح تفصیلی و اجرایی آموزش مهندسان متقاضی ورود به حرفه و گردش کار آن.

۳-۵- تخصیص امتیازات لازم به منظور تشویق متقاضیان و شرکت‌کنندگان در این طرح با در نظرگرفتن جمیع جهات به نحوی که نتیجه شرکت در این دوره تاثیر مستقیم در فرآیند ورود به حرفه داشته باشد.

۳-۶- ارایه پیشنهادهای حاصل از نتایج مطالعات و اجرای طرح آزمایشی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی با هدف استفاده از آنها در برنامه‌ریزی آموزشی دوره‌های مهندسی در دانشگاه‌های سراسر کشور.

۳-۷- فراهم‌ساختن زمینه‌ها و امکانات لازم برای استفاده از تجربیات دیگر کشورها در زمینه آموزش مهندسان و در صورت امکان بررسی اعزام مدرسان به خارج از کشور و یا دعوت از اساتید متخصص سایر کشورهای پیشرو در مهندسی ساختمان.

۳-۸- بررسی، تصویب و ابلاغ قانونی طرح‌های تهیه شده موردتایید و نظارت عالیه بر اجرای آنها در سطح کشور.

۳-۹- فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها.

ماده ۴- مدت تفاهم‌نامه:

مدت زمان توافق شده برای اجرای این تفاهم‌نامه از تاریخ تنظیم دو سال می‌باشد که در صورت رضایت‌بخش بودن نتایج اجرای آن و با توافق طرفین قابل‌تمدید است. برنامه زمان‌بندی اجرای این تفاهم‌نامه و جزئیات اجرایی آن توسط سازمان در فاصله ۱۰ روز پس از امضا و ابلاغ تفاهم‌نامه، تهیه و پس از تایید معاوت به سازمان، ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵- سایر موارد:

۵-۱- طرفین، اجرای این تفاهم‌نامه را به عنوان وظیفه ملی، حرفه‌ای و غیرانتفاعی می‌دانند و تمام امکانات قانونی خود را برای موفقیت هرچه بیشتر آن به کار خواهند گرفت.

۵-۲- اجرای این تفاهم‌نامه در صورت تسری این طرح در استان‌ها، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و با نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها خواهد بود. سازمان استان در فواصل زمانی سه ماهه گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح را تهیه و جهت تایید مراتب و با دریافت پیشنهادهای اصلاحی از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، ارسال می‌نمایند.

۵-۳- در خلال اجرای آزمایشی این طرح، چنانچه اشکالاتی و یا ابهاماتی توسط اداره کل استان اعلام شود، موارد، می‌بایست بررسی و در صورت لزوم اصلاح شود. در صورت عدم رفع موانع و مشکلات توسط سازمان استان، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان مجاز خواهد بود با اطلاع قبلی به صورت یک‌طرفه اجرای طرح را تا رفع مشکلات تعلیق نماید.

۵-۴- به منظور تسریع در امور و اجرایی‌نمودن این تفاهم‌نامه، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، ضمن اجرای آزمایشی این طرح به عنوان نماینده تام‌الاختیار سازمان معرفی می‌شود.

۵-۶- گزارش بازخورد از اجرای تفاهم‌نامه در جلسات مشترک بین طرفین که در فواصل زمانی سه ماهه با حضور طرف‌های این تفاهم‌نامه تشکیل می‌شود مورد بحث و تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

۵-۷- این تفاهم‌نامه در سه نسخه مشابه، شامل پنج ماده تهیه و در تاریخ ۱۳۹۶.۴.۱۲ به امضای طرفین رسیده است و از این تاریخ معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد. /

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب