بازداشت کارشناس رسمی دادگستری در پرونده «پدیده»


۱۳۹۵/۰۸/۲۳ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار اقتصادی


padide1

به گزارش ساخت یاب به نقل از خراسان : یکی از کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی که از سوی مدیرعامل سابق پدیده برای کارشناسی املاک این شرکت انتخاب شده بود، به اتهام گزارش خلاف واقع در کارشناسی منجر به کلاهبرداری های میلیاردی اوراق موسوم به سهام، روزگذشته با صدور دستور قضایی بازداشت شد.معاون دادستان مشهد روز گذشته با تأیید این خبر، در گفت وگوی اختصاصی، به خراسان گفت: تفاوت فاحش بهای ریالی کارشناسی املاک پدیده از سوی چندین کارشناس رسمی دادگستری، موضوعی بود که در این پرونده حساس مورد توجه جدی قرار گرفت، چراکه در این میان، مبالغ هنگفت میلیاردی در امور کارشناسی موجب سوءاستفاده هایی در سهم حدود ۸۰درصدی مدیران پدیده شده بود.قاضی «حیدری» اضافه کرد: بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده نشان می‌داد که کارشناس رسمی دادگستری در بسیاری از موارد حتی اسناد مالکیت موجود را برای قیمت گذاری یک ملک مشاهده نکرده است و تنها براساس اظهارات غیرواقعی برخی از مدیران پدیده، قیمت هایی را ارائه کرده که با بهای واقعی املاک دیگر در همان منطقه، تفاوت های بسیار فاحشی دارد. قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده «پدیده» تصریح کرد: همین اظهارنظرهای غیرواقعی نیز مبنای افزایش سرمایه هایی در این شرکت شده است که تنها ۲۲درصد سهم آن مربوط به سهامداران و خریداران اوراق موسوم به سهام بوده است و ۷۸درصد دیگر آن به مدیران این شرکت تعلق داشت. سرپرست مجتمع قضایی انقلاب اسلامی مشهد افزود: مدیران سابق پدیده با استناد به همین نظرات کارشناسی و اسنادی که در دست داشتند، به گرفتن تسهیلات از بانک ها اقدام کرده اند که در نهایت نیز همه این عوامل به سوءاستفاده های میلیاردی منجر شده است. قاضی «حیدری» یادآور شد: تحقیقات مقدماتی بیانگر آن است که از مبلغ ۱۴هزار میلیارد ریالی که در حال حاضر، اتهام کلاهبرداری مدیران سابق این شرکت است، تنها ۲۲درصد آن آورده و سهم مردم بوده و بقیه این مبلغ به مدیران شرکت تعلق داشته است. این مقام قضایی همچنین به اتهام این کارشناس رسمی نیز اشاره کرد و گفت: اتهام این فرد ۵۰ساله در حال حاضر، گزارش خلاف واقع در کارشناسی منجر به کلاهبرداری های میلیاردی اوراق موسوم به سهام است که این فرد، روز گذشته پس از تفهیم اتهام در اختیار افسران رسیدگی کننده به این پرونده قرار گرفت تا بررسی های بیشتری در این باره انجام شود. قاضی «حیدری» گفت: این پرونده با دقت و سرعت همچنان در حال رسیدگی است و هنوز افراد دیگری هم در مظان اتهام قرار دارند که تحقیقات غیرمحسوس افسران متخصص با راهنمایی های قضایی درباره آنان ادامه دارد. وی خاطرنشان کرد: در پرونده «پدیده» زوایای تاریک دیگری نیز وجود دارد که باید با انجام امور کارشناسی و قضایی روشن شود، بنابراین در صورتی که اتهامی متوجه افراد دیگری نیز شود، به یقین تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند و دستگیر خواهند شد. وی در عین حال افزود:هیئت کارشناسان منتخب دادسرا کارشناسی های لازم را جهت ورود به بورس یا فرا بورس انجام داده است. شایان ذکر است، با دستگیری این متهم، تعداد افراد بازداشت شده در پرونده پدیده، به ۲۳تن رسید.

خراسان

نظر