بررسی اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان به زودی در مجلس آغاز می‌شود


۱۳۹۸/۰۵/۰۳ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار صنعت ساختمان


sakhteman..2

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان و اصلاح آن، ابزاری قانونی برای اجرای طرح‌های مسکونی است.

به گزارش ساخت یاب به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مازیار حسینی در خصوص اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: قانون پیش‌فروش، ابزاری قانونی در دست وزارتخانه برای اجرای طرح‌های در دستور کار است.

معاون مسکن و ساختمان تصریح کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی، پیشبرد طرح‌های مسکن به صورت مشارکتی است و در این خصوص، برای آنکه مشارکت‌کننده که اکثراً سازندگان و انبوه‌سازان هستند، چاره‌ای جز اینکه از اهرم پیش فروش استفاده شود، وجود ندارد؛ زیرا به این روش می‌توان تامین و تجهیز منابع را انجام داد.

حسینی با اعلام این مطلب که پیشنهادهای اصلاحی وزارتخانه در خصوص قانون پیش‌فروش ساختمان، به‌زودی نهایی می‌شود، توضیح داد: صرفاً نگاه قضایی و جرم انگارانه نسبت به قانون پیش‌فروش، مورد نظر وزارتخانه نیست، بلکه مدنظر وزارت راه و شهرسازی در حوزه پیشنهادهای اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، ابزاری برای ساخت و راه‌اندازی تولید مسکن است که در آن، حاشیه امنیتی برای مردم و همچنین سازندگان باید ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان، قانونی مهم و کارا برای اجرای طرح‌های مسکنی وزارتخانه راه و شهرسازی به شمار می‌رود، گفت: اصلاح قانون پیش‌فروش باید حاوی مواردی باشد که هم برای مشارکت‌کنندگان و هم مردمی که می‌خواهند از آن استفاده کنند، حاشیه امنیتی ایجاد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن جزو صنایعی است که کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارد و با توجه به اینکه همه نیروهای متخصص در صنعت ساختمان، از کارگر ماهر گرفته تا مهندس در داخل کشور برای راه‌اندازی این صنعت موجود است، باید بتوان با کمک قانون پیش‌فروش ساختمان چرخ تولید مسکن را راه انداخت و رونق بخشید.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب