بررسی موضوع کیفیت مصالح ساختمانی در کمیسیون عمران مجلس


۱۳۹۶/۰۷/۱۲ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار صنعت ساختمان


masaleh-sakhtemani

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایرنا ، نماینده مردم دهلران در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: یکی دیگر از موارد طرح مذکور، کیفیت ساختمان ها بود، از این رو در این نشست همچنین کیفیت مصالح ساختمانی ارزیابی و برای تصمیم گیری نهایی به نشست های بعدی کمیسیون موکول شد.
این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد: صدور اسناد مالکیت برای ساختمان ها در شهرهای بین ۲۵ هزار نفر تا ۵۰ هزار نفر در بنیاد مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما در مورد نمایندگان نظر نهایی نداشتند و برای بررسی به کمیته های کمیسیون ارجاع داده شد.
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به اینکه موارد بررسی شده در کمیسیون از جمله لایحه مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ها و تضادهایی با قوانین گذشته داشت، برای بررسی بیشتر به کمیته های ذیربط کمیسیون عمران ارجاع داده شد و پس از بررسی مجددا در کمیسیون عمران مجلس مطرح خواهد شد.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب