برنامه‌های آخوندی برای بخش مسکن


۱۳۹۶/۰۵/۱۹ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


abasakhondi

 وزیر راه وشهرسازی ۱۲ محور اصلی برنامه‌ریزی در حوزه مسکن و شهرسازی را تشریح کرد. عباس آخوندی در تشریح برنامه‌های دولت دوازدهم در حوزه مسکن و شهرسازی اولویت سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در این بخش را عملیاتی‌سازی ۱۲ برنامه کاربردی عنوان کرده است. بر این اساس، اجرای سیاست شهرسازی ریل‌پایه از طریق افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی مبتنی بر استفاده بهینه از شیوه ریلی در حمل و نقل حومه‌ای از طریق راه‌اندازی قطارهای حومه‌ای در کلان‌شهرها و دستیابی به سهم ۱۸ درصدی مسافر حومه‌ای و همچنین طراحی ۳۳ ایستگاه برای اجرای سیاست شهرسازی ریل‌پایه و توسعه شهری مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی از مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه عنوان شده است.

یکپارچگی حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در کلان‌شهرها، تجهیز منابع مالی برای سازندگان و افزایش قدرت خرید خانوارهای با درآمد متوسط و کم‌درآمدها، ساخت وتامین ۵۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی، توسعه مسکن روستایی به تعداد ۹۰۰ هزار واحد، گسترش انضباط شهری، اجرای نسل جدید شهرهای جدید و ارتقای نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور بخشی از این برنامه‌ها هستند. همچنین تمرکز بر افزایش قدرت خرید خانه‌اولی‌ها، تمرکز بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری و اجرای پروژه‌های محرک توسعه در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای و همچنین خاتمه‌بخشی به پرونده مسکن مهر از طریق تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده و هماهنگی برای احداث خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز مجتمع‌های مسکن مهر از دیگر برنامه‌های آخوندی در بخش مسکن اعلام شده است.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب