بودجه ۹۹ پایتخت اصلاح می‌شود


۱۳۹۹/۱۲/۱۸ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر


shahrdaritehran

اعضای شورای شهر تهران با یک فوریت لایحه اصلاحیه بودجه ۱۳۹۹ شهرداری تهران موافقت کردند. با این اصلاحیه حدود ۱۰ درصد بودجه جابه‌جا می‌شود. شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر تهران درباره ضرورت اصلاحیه بودجه امسال اداره پایتخت گفت: تورم و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم و پاندمی کرونا از یک طرف و افزایش هزینه ارائه خدمات و اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای از طرف دیگر باعث شده که بسیاری از درآمدها تحقق پیدا نکند و در بسیاری از بخش‌ها با چالش مواجه باشیم.

به گزارش ساخت یاب، پیروز حناچی افزود: اصلاحیه پیشنهاد بودجه ۱۳۹۹ در راستای ایجاد انعطاف در محدودیت‌های یاده شده، تنظیم شده که مشتمل بر ۳۲۰۰ میلیارد تومان در قالب یک ماده واحده در ۶ جدول به شورای شهر ارسال شده است. بخش اول شامل اصلاحات هزینه‌ای به مبلغ ۹۴۸ میلیارد تومان و اصلاحات تملک دارایی و سرمایه‌ای به مبلغ ۹۶۸ میلیارد تومان است. همچنین رقم اصلاحات تملک دارایی مالی ۱۲۹۷ میلیارد تومان است. همچنین اصلاحات هزینه‌ای انجام شده با هدف تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و پرداخت هزینه‌های جبران خدمت کارکنان اتوبوسرانی، مترو، آتش‌نشانی، سازمان بوستان، شرکت حریم‌بان و شهربان، سازمان ورزش و سازمان فنی و عمرانی تنظیم شده است. حناچی ادامه داد: اصلاحات سرمایه‌ای احداث پارکینگ‌های محله‌ای و اجرای پروژه‌های خاص متمرکز شده و اصلاحیه اعتبارات تملک دارایی مالی هم مربوط به بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها و اوراق مشارکت شهرداری است. بخش دوم اصلاحیه بودجه هم مربوط به اصلاح طبقه‌بندی و عناوین برخی از ردیف‌های بودجه است که فاقد آثار مالی بر بودجه مصوب است. اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آرا به یک فوریت بررسی لایحه اصلاحیه بودجه امسال رای مثبت دادند.

دنیای اقتصاد

نظر