بیشترین سهم در معاملات مسکن برای اپارتمانهای؟


۱۳۹۶/۰۸/۰۹ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


office-building-1

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای اقتصاد در مهرماه سال جاری، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۷/ ۱۱ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. در عین حال آپارتمان‌های دارای ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان و ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان نیز هر کدام با اختصاص ۸/ ۹ و ۷/ ۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در اولین ماه از فصل پاییز، حدود ۵۱ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۵۰ میلیون تومان تعلق داشته است. کارشناسان بازار مسکن معتقدند دربرگیری بیش از نیمی از معاملات خرید و فروش مسکن در طول یک ماه(مشابه دیگر ماه‌های سپری شده از سال جاری) نشانگر حضور متقاضیان مصرفی به ویژه خانه‌اولی‌ها در بازار مسکن است. به گفته آنها بسیاری از متقاضیان خانه‌اولی‌ با استفاده از اهرم تجهیز مالی صندوق پس‌انداز مسکن یکم امکان حضور در بازار مسکن را پیدا کرده‌اند و با انجام معامله موجب ایجاد تحرکات کوچک و فاصله‌گیری بازار از رکود شده‌اند.

07-02

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب