به گزارش ساخت یاب، بررسی فایل‌های اجاره موجود نزد بنگاه‌های ملکی و موتورهای جست‌وجو نشان می‌دهد موتور بازار اجاره هنوز روشن نشده و عرضه املاک اجاری بسیار محدود است. تحقیقات میدانی از بازار اجاره حاکی است بی‌رمقی بازار اجاره در آستانه خرداد بیش از هر چیز به شرایط ویژه ناشی از شیوع کرونا بازمی‌گردد. در حال حاضر بسیاری از موجران اعلام می‌کنند که مستاجر آنها اجازه بازدید از آپارتمان توسط متقاضیان اجاره برای سال جدید را نمی‌دهند؛ چراکه نگران ابتلای خود و خانواده به کرونا در جریان نقض فاصله‌گذاری اجتماعی طی بازدیدهای ملکی هستند. طبیعی است مستاجران تمایل ندارند محیط خصوصی زندگی خود را در معرض مخاطره انتشار ویروس قرار دهند و این حق را برای خود قائل هستند که تا پایان مدت سکونت در ملک، از امنیت خاطر لازم در این شرایط ویژه برخوردار باشند.

این ماجرا سبب شده برخی از قراردادها بدون اینکه به شکل رسمی تمدید شود، با توافق طرفین برای مدت دو سه ماه آتی اعتبار داشته باشد تا امکان بازدید ملکی با کنترل شیوع اپیدمی کرونا فراهم شود. در عین حال برخی از مستاجران نیز با موجران به شکل محدود همکاری می‌کنند، به این صورت که فقط در یک ساعت مشخص و فقط به یک نفر با فرض مجهز بودن به تجهیزاتی نظیر ماسک و دستکش، اجازه بازدید می‌دهند.

دنیای اقتصاد