تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم مسکن مهر تصویب شد


۱۳۹۶/۱۲/۱۴ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


maskanmehrpardis

به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، تخفیف عوارض پروانه تراکم ساخت، مکان یابی و طراحی و خدمات مهندسی، بیمه کیفیت، حمایت های مالی، آماده سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی، مساجد، ترویج مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای مسکن مهر از عناوین حمایتی این مصوبه است.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب