تدوین طرح جامع بهبود کیفیت ساخت و ساز در کشور


۱۳۹۶/۰۵/۲۱ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


sanat.sakhteman.1

محمد شکرچی زاده با اشاره به اینکه در حال تهیه پیش‌نویس طرح جامع بهبود کیفیت ساخت و ساز هستیم، به فارس گفت:کمیته‌های حقوقی، آتش، سازه، بیمه و مباحث اجتماعی در حال تهیه پیش‌نویس طرح جامع بهبود کیفیت ساخت و ساز هستند و تجارب کشورهای دیگر را برای ساختمان‌های جدید و ساختمان‌های موجود مدنظر قرار داده‌اند.

وی تاکید کرد: ساختمان هایی که امروزه ساخته می شود نسبت به ساختمان های موجود ارتقای کیفیت داشته‌اند اما هنوز از استاندارد موردنظر پایین تر هستند.

شکرچی زاده افزود: در کشورهای پیشرفته دنیا از صنعت بیمه برای بهبود کیفیت ساخت و ساز استفاده می کنند چرا که ابزار بیمه، ابزاری است که می‌تواند در جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز به کار برود و ما نیز امیدواریم با تدوین طرح جامع بهبود کیفیت ساخت و ساز بتوانیم از ظرفیت های بیمه‌ای استفاده لازم را ببریم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بخشنامه‌ای که در سال ۹۵ ابلاغ و قرار شد نمای ساختمانها گواهی نامه ضوابط آتش برای جلوگیری از آتش سوزی دریافت کنند، اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه در برخی ساخت و سازها مشاهده می کنیم که نمای بناها با ضوابط آتش به هیچ وجه هماهنگی ندارند، بنابراین از سال گذشته مقرر شد تا نمای ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود گواهی‌نامه مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی را داشته باشند.

شکرچی زاده در پاسخ به این سئوال فارس که آیا واحدهای مسکن مهر دارای کیفیت لازم هستند، گفت: واحدهای مسکن مهر بنا به اقتضائات آن دوره که انبوه سازی بود و بحث کیفیت چندان مطرح نبود، در برخی پروژه‌های مسکن مهر کیفیت به شکل قابل توجه رعایت نشد.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب