ترسیم مرکز آمار از بازار مسکن بهار ۹۵ +نمودار


۱۳۹۵/۰۵/۲۵ Facebook Twitter LinkedIn Google+ تحلیل مسکن


مسکن اجتماعی ، ساخت یاب

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود اطلاعات کاملی از قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در بهار سال ۱۳۹۵ داده است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، بر اساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۵۴۹۹ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل۲.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۲ درصد رشد داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۹.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۰.۸ درصد کاهش داشته است.

روند تغییرات متوسط قیمت فروش زمین از زمستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۵

1

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۲۳۸۰ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۳.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۷ درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۹.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۵ درصد کاهش داشته است.

روند تغییرات متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی از زمستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۵

 

2

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۱۲۱۳۷ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۷.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۹.۲ درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۴.۷ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۱ درصد کاهش داشته است.

روند تغییرات متوسط مبلغ اجاره ماهانه برای یک مترمربع زیربنای مسکونی از زمستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۵

3

اقتصاد انلاین

نظر