جزئیات افزایش سقف تسهیلات خرید از محل اوراق ممتاز


۱۳۹۶/۰۹/۰۵ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


139403101110516635402234

 

به گزارش ساخت یاب ، متقاضیان خرید مسکن (به صورت انفرادی و یا زوجین) در صورت دریافت سقف تسهیلات اوراق چنانچه به شکل تقاضای زوجین، در خواست تسهیلات خرید مسکن نمایند می توانند

در تهران  ۱۰۰ میلیون تومان از محل اوراق ممتاز + ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده + ۲۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله ؛ در مجموع ۱۴۰ میلیون تومان

در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت  ۸۰ میلیون تومان از محل اوراق ممتاز + ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده + ۲۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله ؛ در مجموع ۱۲۰ میلیون تومان

در سایر شهرها  ۶۰ میلیون تومان از محل اوراق ممتاز + ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده + ۲۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله ؛ در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان

چنانچه به شکل انفرادی اقدام کنند می­ توانند:

در تهران  ۶۰ میلیون تومان از محل اوراق ممتاز + ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده + ۲۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله ؛ در مجموع ۹۰ میلیون تومان

در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت  ۵۰ میلیون تومان از محل اوراق ممتاز + ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده + ۲۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله ؛ در مجموع ۸۰ میلیون تومان

در سایر شهرها  ۴۰ میلیون تومان از محل اوراق ممتاز + ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده + ۲۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله ؛ در مجموع ۷۰ میلیون تومان

تسهیلات دریافت نمایند.

تسهیلات از محل اوراق ممتاز با نرخ سود ۱۷/۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله می باشد.

تسهیلات بدون سپرده با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله می باشد.

قسط ماهانه تسهیلات بدون سپرده ۱۰ میلیون تومانی ، ۲۵۳ هزار و ۹۰۰ تومان و قسط ماهانه تسهیلات بدون سپرده ۲۰ میلیون تومانی که به زوجین متقاضی تسهیلات اوراق قابل پرداخت است نیز ۵۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان است.

تسهیلات جعاله ۲۰ میلیون تومانی با نرخ سود هفده و نیم درصد و بازپرداخت ۵ ساله، ارایه می­شود که قسط ماهانه این تسهیلات نیز ۵۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است.
(منبع: کانال رسمی بانک مسکن)

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب