تصاویز رنگارنگ از ایستگاه های مترو کانادا و اروپا


۱۳۹۵/۰۵/۰۱ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار معماری


Forsyth_AD_Metro14

تصاویر رنگارنگ و بسیار زیبا که از ایستگاه های مونترال و مونیخ و همینطور استکهلم توسط عکاس خوش ذوق کریست فورست گرفته شده است

منبع :ارچ دیلیForsyth_AD_Metro06Forsyth_AD_Metro08Forsyth_AD_Metro12Forsyth_AD_Metro13

نظر