تصویر مبهم از پایان شهرفروشی


۱۳۹۶/۰۹/۱۸ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر


tehran.shahr.3

 مهدی حجت، معاون شهرسازی شهرداری در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت حاضر شد. از آنجا که مدیریت جدید شهری یکی از اهداف اصلی این دوره را توقف شهرفروشی اعلام کرده اعضای شورای شهر تصور می‌کردند کلیددار پروانه‌های ساختمانی در پایتخت قرار است گزارش خود را در دو محور اصلی شامل آثار اجرای دو بخشنامه کلیدی شهردار در حوزه شهرسازی و همچنین برنامه‌های این حوزه برای پایان دادن به شهرفروشی ارائه دهد. با این حال گزارش معاون شهردار بدون توجه به این دو محور، فقط به توضیح در مورد یکسری از رویکردها اختصاص داشت. از این‌رو عدم ارائه تصویر روشن از سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در حوزه شهرسازی برای توقف روند شهرفروشی، سبب شد تا اعضای شورای شهر از گزارش ارائه شده قانع نشوند و به این نحوه گزارش واکنش نشان دهند.

نظر