تغییرات نرخ اجاره مسکن در ۳۱ استان کشور


۱۳۹۹/۰۲/۱۵ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


house-sakhtyab78

انتشار آمار رسمی مربوط به تغییرات نرخ اجاره مسکن در ۳۱ استان کشور مربوط به بازه زمانی زمستان ۹۸ از افزایش نرمش موجر‌اولی‌ها در برابر مستاجران خبر می‌دهد.

به گزارش ساخت یاب، بررسی‌ها درباره تازه‌ترین تحولات بازار اجاره مسکن بر پایه جدیدترین آمارهای رسمی مربوط به این بازار در دوره زمانی زمستان ۹۸ که روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، نشان می‌دهد در زمستان ۹۸ همچون پاییز سال گذشته مستاجرانی که اقدام به جابه‌جایی در بازار مسکن کرده وقراردادهای سال گذشته خود با موجران را تمدید نکردند در مقایسه با مستاجرانی که قرارداد سال قبل خود را با موجر تمدید کردند، نرخ رشد کمتری را در رقم اجاره‌بهای پرداختی خود در قرارداد جدید متحمل شدند.

آمارها حاکی است در حالی‌که تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در زمستان امسال در قراردادهای اجاره مسکن خانوارهای شهری در کل کشور حدود ۲۳ درصد بوده است اما میزان متوسط افزایش اجاره‌بها در همین بازه زمانی –زمستان ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷-برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند حدود ۳۲ درصد گزارش شده است.

علت عمده این موضوع نرمش بیشتر موجراولی‌ها به‌خصوص سازنده‌هایی است که به دلیل رکود بازار مسکن و فروش نرفتن واحدها،بخشی از آنها را به ناچار به بازار اجاره عرضه کردند.آمارها نشان می‌دهد در حالی که در سال‌های گذشته متوسط نرخ رشد اجاره‌بها در قراردادهای جدید برای مستاجران بیشتر از قراردادهای تمدیدی بود اما در حال‌حاضر رشد هزینه اجاره‌نشینی برای مستاجرانی که اقدام به تمدید قرارداد قبلی نکرده و در واحدهای اجاره‌ای جابه‌جا می‌شوند، کمتر است.

وبر مبنای اعلام مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت بازار اجاره مسکن، در فصل زمستان ١٣٩٨، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ١۶۹ رسید که نسبت به فصل قبل (۸/ ۱۶۲)، ۰/ ۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان سمنان با ۷/ ۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان‌غربی با ۶/ ۰ درصد افزایش بوده است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۹/ ۲۲درصد است که نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨ (۶/ ۲۱ درصد)، ۳/ ۱واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ۷/ ۳۵ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان‌غربی با ۴/ ۹ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ۸/ ۱۲ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان‌غربی ۵/ ۱۳ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. بعد از استان لرستان بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، البرز و تهران بوده است. تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در زمستان ۹۸ استان تهران معادل ۲۷ درصد اعلام شده است.

نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر ۲/ ۲۳ درصد است. این شاخص در استان لرستان (۲/ ۳۴درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (۱/ ۱۰ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد. متوسط دقیق افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ١٣٩٨ برابر با ۶/ ۳۱ درصد گزارش شده است.

دنیای اقتصاد

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب