تقاضا برای مسکن هر سال چقدر افزایش می یابد؟


۱۳۹۵/۰۶/۰۹ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


محمد+بیگدلی

مجتبی بیگدلی، رییس انجمن انبوه سازان مسکن در رابطه با تسهیلات خانه اولی ها گفت:«حتی در آمریکا که بانک های این کشور کشورشان را به ورشگستگی کشاندند،اما گفتند اشکال ندارد. به خاطر اینکه مسکن صنعت پیشران است، مسکن  صنعتی است که  برای ۷۰ درصد از گروه های شغلی جامعه ایجاد اشتغال می کند. »

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی افزود:«چطور بانک ها ۱۰ هزار میلیارد منابع خود را به صنایعی مانند خودروسازان و فولاد سازان وام می دهند،اما برای ۲۰ میلیون  اظهار عجز می کنند. بعد تسهیلاتی مانند خانه اولی ها درست کردند که ۸۰ میلیون پول مردم را در بانک حبس کرده، یکسال که پول بماند بعد تسهیلات بگیرید و آن زمان چندین برابر این پول را در عرض ۱۲ سال پس دهیم. با اقساطی که اصلا در توان مردم نیست. »

رییس انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه باید تسهیلاتی که ارائه می شود به داد مردم برسد،در رابطه تسهیلات بالای خانه اولی ها نیز گفت:« مردم چقدر درآمد دارند که بتوانند این اقساط را پرداخت کنند؟ شخصی که تازه خانه می خرد یا ازدواج می کند چه مقدار درآمد دارد که در برابر ۸۰ میلیونی که در بانک سپرده گذاری می کند،وام بگیرد؛ حداقل ۲ الی ۳ برابر آن را باید برگرداند.»

بیگدلی عنوان کرد:« سالی یک میلیون ازدواج در کشور داریم، یعنی نیاز هر سال یک میلیون مسکن؛ افزایش این  میزان تقاضا درحالی که عرضه ای نباشد طی دو الی سه سال دیگر فاجعه می شود. اگر به همین ترتیب پیش بریم حتما سونامی ویرانگرمسکن اتفاق خواهد افتاد.»

اقتصاد انلاین

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب