تمرکز دولت بر طرحهای مفید در بافت فرسوده


۱۳۹۶/۰۶/۲۳ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر


bafte.farsoudeh3

به گزارش ساخت یاب به نقل ایرنا عباس آخوندی  در اردبیل افزود: برای این منظور ستادی با عنوان ستادبازآفرینی شهری در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که ۱۹ اداره و سازمان در آن عضویت دارند. 
او اظهار کرد: برای حمایت از طرح های مربوط به بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی شهری تسهیلات بانکی را به سوی این طرح ها تخصیص داده ایم. 
او گفت: همچنین صندوق پس انداز بانک مسکن برای واحدهای مسکونی واقع در خارج از محدوده این طرح ها با سود ۹.۵ درصد و برای واحدهای مسکونی داخل محدوده با سود ۸ درصد تسهیلات پرداخت می کند. 
آخوندی افزود: وزارت راه و شهرسازی حساسیت زیادی را در زمینه حفظ هویت مذهبی و فرهنگی در بافت های میانی شهرهای کشور دارد وسیاست ما اجرای طرح ها در این بافت ها به گونه ای است که لطمه ای به ارزش های مذهبی ، فرهنگی و تاریخی آن وارد نشود. 
وی تشریح کرد: ۱۹ میلیون نفر جمعیت در ۲ هزار و ۷۰۰ محله در شهرهای کشور در یافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند که با وجود تنگناههای مالی دولت کارها و طرح های خوبی در آنها در حال اجراست. 
وی همچنین در زمینه طرح راه آهن سراسری اردبیل گفت: پارسال ۶۰۰ میلیارد ریال و امسال ۹۱۰ میلیارد ریال برای این طرح اختصاص یافته ولی بطور قطع اجرا و تکمیل آن نیاز به اعتبارات بیشتری دارد. 
وی افزود: تمام کارگاههای مربوط به طرح راه آهن سراسری اردبیل اکنون به طور کامل فعال است و فردا (پنجشنبه) از نزدیک در جریان جزییات آن قرار خواهیم گرفت. 
وی گفت: قرار است برای شرکت هایی که در این طرح فعالیت دارند از محل صندوق توسعه ملی تسهیلاتی در نظر گرفته شود. 

نظر