جاماندگی ۱۱ هزار مسکن فرسوده تهران از نوسازی ۹۶


۱۳۹۶/۱۰/۱۲ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر


bafte.farsoudeh3

برنامه نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی در شهر تهران آبان ماه سال جاری در ستاد ملی بازآفرینی شهری تصویب شد و به مجلس رفته است تا به قانون تبدیل شود. عشایری خاطرنشان کرد: هنوز این برنامه در مجلس به تصویب نرسیده است و بنابراین نوسازی و بازسازی مشمول سال ۹۶ نشده و به سال ۹۷ موکول شد. سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در پاسخ به این سوال که تهران چند هکتار بافت فرسوده دارد گفت: تهران دارای ۵ هزار هکتار بافت فرسوده است.

وی درخصوص علت عقب ماندگی شهر تهران از برنامه نوسازی اظهار کرد: به هر حال وضعیت مسکن به جریان اقتصادی حاکم بر کشور بازمی‌گردد، چرا که مقوله مسکن یک مقوله فرابخشی است و اگر جریان اقتصادی کشور به سمت رونق باشد مسکن نیز به تبعیت از این وضعیت رو به رشد خواهد بود. عشایری اضافه کرد: به‌رغم رکود در خرید و فروش و ساخت مسکن در سایر مناطق، آمارها نشان می‌دهد که وضعیت در بافت فرسوده بهتر از سایر نقاط است.

وی در پاسخ به این سوال که آ‌یا برای استقبال سازندگان برای ورود به بافت فرسوده تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: ۳ مدل سیاست تشویقی برای استقبال سازنده‌ها برای ورود به بافت فرسوده دیده شده است که یکی از این مدل‌ها تخفیف ۵۰ تا ۷۰ درصدی در هزینه‌های انشعابات، نظارت و اخذ پروانه است. عشایری افزود: تسهیلات ارزان قیمت با نرخ سود پایین یکی دیگر از این سیاست‌های تشویقی است که برای بخش تقاضا نرخ سود تسهیلات ۸ درصد و برای بخش عرضه ۹ درصد است.

نظر