حذف یک محدودیت برای خرید اوراق مسکن


۱۳۹۶/۰۴/۰۱ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


bank-maskan2

بانک مسکن در بخشنامه‌ای ممنوعیت پرداخت تسهیلات مازاد بر ۳۵ میلیون تومان از محل ارائه اوراق صادر شده در نمادهای «تسه ۹۴۰۷» و قبل از آن را لغو کرد به عبارت بهتر مردم می‌توانند اوراق قدیم یا جدید را تا سقف مشخص برای خرید خانه درشهر خود خریداری کرده وممنوعیتی مانند سابق نخواهند داشت. به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، شورای پول و اعتبار در مهر ۱۳۹۴مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب ۱۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله قابل پرداخت به خریداران مسکن، پرداخت تسهیلات ۷۰ میلیونی عملا مجاز شد.

آن زمان که بانک مرکزی برای خرید اوراق برای تسهیلات جدید یک تبصره به این شرح تعیین کرد که «برخورداری از سقف جدید تسهیلات منوط به تدارک اوراق گواهی حق‌تقدم صادر شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه است. دارندگان اوراق قبلی بانک مسکن ضمن برخورداری از سقف قبلی تسهیلات در صورت تمایل می‌توانند به صورت استفاده همزمان (از محل اوراق جدید به میزان مابه‌التفاوت رقم سقف جدید با سقف قبلی تسهیلات) از سقف جدید تسهیلات بهره‌مند شوند». به عبارت ساده‌‌تر، طبق این تبصره استفاده از اوراق با نمادهای «تسه ۹۴۰۷» و قبل از آن صرفا برای استفاده از تسهیلات با سقف قدیم یعنی ۳۵ میلیون تومان قابل استفاده شد و متقاضیان تسهیلات بدون سپرده مسکن در صورتی که تمایل داشتند از سقف جدید تسهیلات مسکن برخوردار شوند، ناگزیر باید اوراق منتشر شده از آبان ۱۳۹۴ به بعد را خریداری کنند.

البته به تسهیلات گیرندگان اجازه داده شد از اوراق مهر همان سال و قبل از آن نیز تا سقف ۷۰ فقره برای ۳۵ میلیون تومان از تسهیلات، خریداری و استفاده کنند اما بابت خرید اوراق مابه‌‌التفاوت سقف جدید یعنی ۲۵ میلیون تومان باقی مانده، صرفا اوراق جدید خریداری کنند. این سیاست در آن مقطع زمانی با هدف جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی در اوراق موسوم به «تسه» اتخاذ شد. در آن زمان قیمت میانگین هر فقره اوراق تسهیلات مسکن حدود ۷۰هزار تومان بود و برای برخورداری از حق‌تقدم استفاده از تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن، قاعدتا باید ۱۲۰ فقره اوراق به ارزش تقریبی ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریداری می‌شد.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب