دوره بازپرداخت وام مسکن ۱۵ ساله شد


۱۳۹۷/۰۲/۱۶ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


house-sakhtyab5

به گزارش ساخت یاب به نقل از تسنیم ،هوشنگ عشایری اظهار کرد:‌ بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهر سازی و با  تصویب و ابلاغ  شورای پول اعتبار ، نرخ بهره  تسهیلات  خانه  یکمی در بافت های  ناکارآمد شهری از ۸ درصد به ۶ درصد کاهش  و دوره باز پرداخت آن از ۱۲ سال به ۱۵ افزایش یافت.

وی افزود:  بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی تومانی با نرخ سود ۸ درصد و دوره باز پرداخت ۱۲ سال و قسط ماهیانه ۸۶۵ هزار تومان است که براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد کاهش و دوره باز پرداخت به ۱۵ سال افزایش و مبلغ قسط هم  به میزان ۶۷۵ هزار تومان شده است.

وی شرط خانه اولی را در بافت های ناکارآمد شهری الزامی ندانست و یادآور شد: بر اساس دستور ریاست‌جمهوری ، زوج های جوان در تامین مسکن در بافت های نارکارآمد شهری در اولویت استفاده از تسهیلات هستند.

نظر