عباس آخوندی در واکنش به اینکه عدم راه‌اندازی سامانه مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه موجب برخی انتقادها شده است، گفت: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری راه‌اندازی این سامانه و پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است. وی با تاکید بر اینکه این سامانه به‌زودی به مرحله اجرایی می‌رسد، گفت: مسوول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آنها کمک خواهد کرد. آخوندی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این طرح در حال پیگیری است و سامانه شناسایی این واحدها نیز تهیه شده است.