رشد قیمت ورق صادراتی سی آی اس و جو مثبت بازار


۱۳۹۵/۱۲/۱۹ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار صنعت ساختمان


stainless_steel_sheet

یک هفته اخیر ورق گرم صادراتی سی آی اس بالا رفته و جو بازار مثبت است. ورق گرم ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه می باشد.

ورق گرم اوکراین در ۵۱۰ دلار هر تن فوب معامله شده است. میانگین شاخص قیمت متال بولتین برای ورق گرم سی آی اس از ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار به ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار رسیده است.

میانگین قیمت ورق سرد صادراتی سی آی اس نیز ۵۵۵ تا ۵۶۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه است و اخیرا معامله ای در افریقا  در ۶۱۰ دلار هر تن فوب نهایی شده است.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب