زمان اجرای برنامه بازآفرینی شهری


۱۳۹۶/۱۲/۱۹ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر


به گزارش ساخت یاب به نقل از مهر، هوشنگ عشایری در مراسم انتخاب چهره سال مسکن و ساختمان در سال ۹۶ گفت: رویکرد داخلی کشور  در حوزه مسکن به سمت بافت های ناکارآمد شهری سوق پیدا کرده است و این موضوع این روزها به دلیل تکرار آن، سبب هدایت جریان ذهنی جامعه به سمت بازآفرینی شهری و ترویج عمومی آن شده است.

وی احیای بافت های ناکارآمد شهری را نیازمند داشتن یک برنامه مدون و صبر جزیل برای عملیاتی کردن و به انتها رساندن آن دانست و گفت: در ایران تجربه نشان داده که همسویی دستگاه ها به سختی انجام می شود و تنها زمانی که افراد تراز اول کشور به آن موضوع ورود می کنند، همگرایی ها جدی تر می شود. همین مسئله در موضوع بازآفرینی شهری و دستور مستقیم رئیس جمهور به اجرای آن پس از چهار سال صادق است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در اواخر سال ۹۲ موضوع بازآفرینی شهری مطرح شد و پس از چهار سال توانستیم برنامه مدونی برای آن تهیه کرده و با دستور مستقیم رئیس جمهور، اجرای آن را کلید بزنیم. بافت های میانی و فرسوده شهرها در دهه های گذشته نتیجه توسعه شهرها به حاشیه بود که سبب شد بافت های میانی خالی از سکنه شوند و سکونتگاه های غیررسمی شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه اقداماتی که در گذشته برای بازسازی بافت های فرسوده انجام شد نتایج مثبتی نداشت چون بیشتر اقدامات حول بازسازی کالبدی می چرخید، افزود: از دیگر اشتباهات دهه های گذشته در بازسازی بافت های فرسوده این بود که از تهران برای محله های دیگر شهرها تصمیم گیری می شد و اراضی مردم را خریداری کرده و تسطیح می کردند. امروز این اراضی به محلی برای تولید آسیب های اجتماعی تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران خاطرنشان کرد: در دهه ۸۰ رویکرد حل مسئله حاشیه نشنی اجرای برنامه های بانک جهانی بود که به همین خاطر کمی بهتر از مبحث بافت های فرسوده عمل کردیم اما همان برنامه هم قابل نقد است.

وی ادامه داد: در دهه ۹۰ بدون دستپاچگی و عملکرد هیجانی دولت تلاش کرد این موضوع را با آرامش حل کند که در سال ۹۳ سند احیا و بازآفرینی شهری در هیات دولت تصویب شد. ستاد ملی بازآفرینی شهری نیز پس از این مصوبه تشکیل شد که هدف آن ترویج اندیشه بازآفرینی شهری بود که در حال حاضر این اتفاق رخ داده و پس از ۴ سال این برنامه جامه عمل به خود پوشانده است.

عشایری خاطرنشان کرد: این برنامه شامل ۹ زیربرنامه مختلف است که ۶ بُعد آن غیرکالبدی و سه بعد آن نیز کالبدی است. در بخش غیرکالبدی بیشتر بر ترویج و توسعه توان افزایی اجتماعی و اقتصادی محلات تاکید شده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: توسعه گر که در برنامه ملی بازآفرینی بر آن تاکید شده، صرفا به معنای سازنده نیست، بلکه کسی است که علاوه بر اینکه حلقه اتصال همه ارکان اصلی اجرای برنامه بازآفرینی شهری شامل دولت، شهرداری، سرمایه گذار، سازنده و شهروندان است، دو وظیفه عمده مدیریت برنامه محله و تحقق دقیق اجرای برنامه را نیز برعهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با کمک معاونت اقتصادی رئیس جمهور، منابع مالی و ابزارهای لازم برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری تامین و از سال ۹۷ تهیه شود.

نظر