زمستان ۹۵ گرما به معاملات مسکن برگشت


۱۳۹۶/۰۳/۲۸ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


57315012

به گزارش ایسنا :آمارها حاکی از آن است که تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فصل زمستان ۱۳۹۵ به ۴۵ هزار واحد رسیده که این تعداد با میانگین هر فصل در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ یعنی زمان اوج رونق مسکن برابری می کند.

به گزارش ایسنا، آمار و ارقام نشان می دهد بخش مسکن در سال ۱۳۹۵ در فصول مختلف دچار نوسانات شده؛ به طوری که یک فصل با فراز و سپس فصل بعد با فرود همراه بوده است. با این حال رشد معاملات در زمستان ۱۳۹۵ و رسیدن به رقم ۴۵ هزار معامله به گونه ای بوده که ارقام با میانگین تعداد معامله در هر فصل طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برابری کرده است. همچنین زمستان ۱۳۹۱ با ثبت ۵۷ هزار معامله شاهد پر رونق ترین و تابستان ۱۳۹۲ با ۲۰ هزار معامله کسادترین فصل معاملات مسکن طی ۴.۵ سال اخیر را شاهد بوده ایم.

بررسی روند فصلی تعداد معاملات ثبت شده واحدهای مسکونی شهر تهران حاکی از آن است که پس از سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با میانگین حدود ۴۴ هزار معامله در هر فصل در این دو سال، متوسط تعداد معاملات در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به طور میانگین به حدود ۳۵.۸ هزار واحد در هر فصل کاهش یافته است. لیکن آمار معاملات ثبت شده نشان می دهد که تعداد معاملات در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و به حدود ۴۵ هزار واحد در هر فصل رسیده است.

در این بین واحدهای با سن کمتر از ۵ سال با ۵۲.۲ درصد بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و خانه های با عمر بیش از ۲۰ سال با ۷.۴ درصد کمترین سهم از تعداد معاملات را داشته اند. از سوی دیگر این توزیع نشان می دهد تعداد معاملات واحدهای مسکونی در واحدهای با سن زیر ۱۵ سال کاهش ۱۲ درصدی داشته است. این در شرایطی است که در واحدهای با عمر بالای ۱۵ سال رشد ۲۸ درصدی مشاهده می شود. بیشترین افزایش تعداد معاملات مربوط به دامنه بنا با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال (۱۶ درصد) و بیشترین کاهش مختص بناهایی با عمر کمتر از پنج سال (۸.۲- درصد) است.

همچنین توزیع واحدهای مسکونی بر حسب متراژ در فصل زمستان ۱۳۹۵ نشان می دهد که بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی با مساحت ۵۰ تا ۷۰ متر (۲۸ درصد) ثبت شده و پس از این بازه، با افزایش متراژ واحدها تعداد معاملات ثبت شده کاهش یافته است.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب