سرایت تدریجی رونق بازار مسکن تهران به سایر شهرها


۱۳۹۶/۱۲/۲۱ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


maskan....11

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۹۶ نسبت به بهمن سال ۹۵، ۲۲ درصد بوده است.
بدیهی است که رشد قیمت مسکن در همه مناطق تهران به یک میزان نیست. منطقه ۵ با ۳۸ درصد، بیشترین و منطقه ۲۰ با ۱۳ درصد، کمترین رشد قیمت مسکن در میان مناطق ۲۲گانه تهران را داشته اند.
حتی محلات مختلف در یک منطقه نیز رشدهای یکسانی را تجربه ننموده اند. براساس مشاهدات میدانی، رشد قیمت محلات مختلف تهران در یکسال اخیر از ۵ تا ۵۰ درصد، متغیر بوده است.
طی یکماه اخیر به همراه دکتر علی سرزعیم در برخی از کلانشهرها سمینار تحلیل بازار مسکن داشته ام.
نکته حائز اهمیت این است که درحالیکه بازار مسکن تهران، پُررونق است در بسیاری از شهرها، خبر چندانی از این بازار پُررونق نیست.
باید توجه داشت که تهران، شهر پیشتاز در بازار مسکن کشور است و رخدادهای تهران، باوقفه، به سایر شهرها سرایت می کند.
براین مبنا و با افزایش حجم معاملات و قیمت مسکن در تهران طی سال ۹۶، در برخی از شهرها همچون رشت، کرج، قزوین و اراک بازار مسکن به حرکت درآمده و انتظار می رود بازار مسکن سایر شهرها نیز به تدریج، روند اخیر بازار مسکن تهران را (البته با طول و عرض متفاوت) تجربه نمایند.
اگر این تحلیل صحیح باشد، متقاضیان مصرفی بازار مسکن در شهرهایی همچون تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و… می بایست فرصت را غنیمت شمارند.

بهروز ملکی.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب