سقف ۱۲۰ میلیونی وام خرید مسکن تمدید شد


۱۳۹۶/۰۶/۳۰ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


635796743816256871

با تمدید زمان پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله (تعمیرات) مسکن تا پایان آذرماه امسال، پرداخت سقف تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی بدون سپرده خرید مسکن تا پایان پاییز ادامه خواهد داشت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بانک عامل بخش مسکن دیروز در قالب مصوبه‌ای ضمن تمدید سقف ۲۰ میلیون تومانی وام جعاله مسکن، تصویب کرد متقاضیان انفرادی تسهیلات خرید مسکن تا پایان آذرماه امسال می‌توانند علاوه‌بر دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی از محل اوراق تسهیلات مسکن، تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جعاله (تعمیرات) مسکن را نیز دریافت کنند؛ این درحالی است که سقف تسهیلات بدون سپرده برای زوجین نیز با محاسبه وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله تا پایان پاییز امسال ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود. هم‌اکنون قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات مسکن حدود ۷۵ هزار تومان است که متقاضیان دریافت تسهیلات بدون سپرده انفرادی با سقف ۸۰ میلیون تومان باید مبلغی حدود ۱۲ میلیون و۵۰۰ هزار تومان برای خرید ۱۶۰ فقره اوراق و متقاضیان تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی مبلغی حدود ۱۸ میلیون و۵۰۰ هزار تومان برای خرید ۲۴۰ فقره اوراق پرداخت کنند. دریافت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی جعاله مسکن مطابق با مصوبه جدید بانک عامل بخش مسکن برای متقاضیان دریافت این تسهیلات بدون الزام به رعایت شرط همزمانی دریافت تسهیلات جعاله با دریافت تسهیلات ۶۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی بدون سپرده خرید مسکن، همچنان امکان‌پذیر است.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب