سکونت یک‌سوم جمعیت کشور در بافت ناکارآمد شهری


۱۳۹۵/۰۷/۱۳ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر


بافت فرسوده ، ساخت یاب

معاون وزیر راه و شهرسازی از سکونت یک سوم جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد شهری خبر داد و گفت: از این رو بازآفرینی بافت‌های هدف، به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی و در اولویت توسعه پایدار در وزارت راه و شهرسازی مطرح است.

 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، محمدسعید‌ایزدی عنوان کرد: محله‌های هدف بازآفرینی، در طول دهه اخیر با مسائل و مشکلاتی نظیر فقر شهری، فقر بهداشتی و آموزشی، فقر خدمات پایه (روبنایی و زیربنایی: شبکه فاضلاب، شبکه آب و….) مواجه بوده‌اند. او با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد از عرصه شهرهای کشور در محله‌های هدف بازآفرینی شهری قرار دارند، اظهار کرد: بالغ بر ۱۹ میلیون نفر از جمعیت (یک سوم از جمعیت کشور) در مناطق ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه توانمندسازی گروه و اجتماعات ساکنان در محدوده‌ها و محله‌های هدف، از ویژگی‌های بارز بازآفرینی شهری به شمار می‌آید، افزود: توجه به مفهوم محله‌گرایی از دیگر ویژگی‌های بازآفرینی شهری در این مناطق است. او محله‌های هدف بازآفرینی را به‌عنوان فرصتی برای توسعه شهرها معرفی کرد و گفت: با بازگشت به درون شهرها، می‌توان از بسترها و ظرفیت‌های موجود در این مناطق، به بهترین شیوه ممکن بهره جست و به توسعه پایدار دست یافت.

دنیای اقتصاد

نظر