سیاستگذاری در حوزه زمین نیازمند برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است


۱۳۹۷/۰۵/۱۵ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


maliat-maskan-sakhtyab

به گزارش ساخت یاب به نقل از مهر، محمد شکرچی زاده در همایش سیاست های توسعه زمین با بیان اینکه در سالهای اخیر به موضوع زمین کم پرداخته شده است، گفت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به مقوله مسکن به عنوان یکی از وظایف اصلی خود می پردازد و پرداختن به موضوع مسکن بدون بررسی مباحث مرتبط با زمین، کامل و جامع نیست.

وی ادامه داد: واقعیت ناخوشایندی که با آن روبرو هستیم، در موضوع مسکن آنگونه که باید و شاید به تحقیقات اعم از تحقیقات راهبردی و پژوهش های کاربردی نپرداخته ایم. در مبحث زمین نیز همینگونه است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: اگر وضعیت فعلی مراکز علمی و دانشگاهی را بررسی کنیم، می بینیم که تعداد زیادی از دانشجویان ما در بخش مسکن به بررسی مباحث مرتبط با ساخت و ساز و فنی مسکن مطالعه دارند ولی تعداد مراکز علمی که به برنامه ریزی مسکن و اقتصاد مسکن بپردازد بسیار کم است. این در حالی است که موضوع مبتلا به امروز جامعه ما مباحث اقتصادی بخش مسکن است.

وی یادآور شد: در همین راستا اندیشمندان ما در بخش مسکن از نظر تهیه آئین نامه ها و قوانین مرتبط با ساختمان مسکن شامل مباحث مرتبط با زلزله، مقررات ملی ساختمان و آئین نامه ۲۸۰۰ توانسته اند در تراز جهانی آئین نامه های اینچینی را تهیه کنند ولی در زمینه توسعه اقتصادی مسکن کاری انجام نشده است. مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی نیز نتوانسته آنگونه که باید و شاید این تحقیقات را انجام دهد با این حال در سالهای اخیر پژوهشکده اقتصادی و مالی در این مرکز راه اندازی شده که به موضوع اقتصاد مسکن و پژوهشهای مرتبط با آن می پردازد.

شکرچی زاده با اشاره به تهیه بسته ۹ ماده ای وزارت راه و شهرسازی با هدف ساماندهی بازار مسکن در ماه گذشته گفت: مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی نیز در تهیه این بسته ۹ ماده ای مشارکت داشت و این بسته پژوهشی می تواند در صورت تصویب و اجرا کمک شایان توجهی به مباحث اقتصاد مسکن کند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص مباحث مرتبط با زمین نیز اظهارداشت: با توجه به اینکه ایران سرزمین پهناوری است، مشکل کمبو زمین به معنی عام آنگونه که در دیگر کشورها شاهد آن هستیم وجود ندارد اما در کلان شهرها با کمبود زمین مسکونی مواجهیم.

وی ادامه داد: زمین کالایی مبادله ای نیست و نمی توانیم موضوع عرضه و تقاضا را در خصوص آن اعمال کنیم. سیاستگذاری در حوزه زمین نیازمند برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است.

شکرچی زاده با اشاره به تعدد دستگاه های دولتی و غیر دولتی متولی بخش مسکن و عدم انسجام میان آنها گفت: از بعد حاکمیتی برای رفع مطالبات شهروندان به زمین، نیازمند برنامه ریزی منسجم هستیم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن بالا است، افزود: سیاستهایی که در سالهای اخیر برای کاهش سهم زمین از قیمت مسکن اعمال شده کارآمد نبوده است.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب