سیاست جدید برای نوسازی بافت‌های فرسوده


۱۳۹۶/۰۸/۰۱ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


بافت فرسوده ، ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ عشایری بابیان اینکه با توجه به مطالعات انجام گرفته در حوزه بافت‌های ناکارآمد شهری هرگونه روش‌های قهری برای بازآفرینی این بافت‌‌ها رد شده است، گفت: اگر دولت،شهرداری یا توسعه‌گر تصمیم بگیرد که مشکل بافت فرسوده را با مداخله مستقیم خود به مفهوم تملک و تجمیع به شکل گسترده حل کند سخت در اشتباه است؛ در گذشته دولت به این موضوع ورود کرد که اقدامی اشتباه محسوب می‌شود.  وی افزود:به‌طور کل بر این باوریم که بافت ناکارآمد شهری باید از سوی مردم بازسازی و احیا شود. برای نیل به این هدف لازم است که در اراضی مربوط به بافت‌های فرسوده اقدام به راه‌اندازی نهاد اجتماعی و نهاد توسعه محله کنیم. در واقع می‌توان گفت که پیش‌شرط احیای بافت‌های فرسوده تشکیل نهاد محله است.  عشایری بابیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها درباره روند احیای بافت‌های فرسوده تاکنون نادرست بوده است، گفت:با توجه به اینکه تغییر رویکردها در امر نوسازی بافت‌های فرسوده حاصل‌شده است، دولت در گام اول نهاد توسعه محله را در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رساند و در حال حاضر حجم مطالعات و تحقیقات ما در این زمینه افزایش‌یافته است.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی بافت‌های فرسوده تاکید کرد: در حال حاضر نگاه ما به حوزه بازآفرینی بافت‌های فرسوده کاملا رویکردی اجتماعی شده است و همچنین استناد دولت برای احیای بافت‌های فرسوده طرح تفصیلی است، چراکه به‌هرحال بافت‌های فرسوده در دل شهرها واقع ‌شده‌اند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر مطالعات سطح یک و دو بازآفرینی محلات هدف نوسازی بافت‌های فرسوده انجام‌شده است، تاکید کرد: مطالعات طرح سطح یک احیای بافت‌های فرسوده مربوط به طرح جامع بازآفرینی است و مطالعات طرح دو نیز دربردارنده نهاد توسعه محله است.

عشایری درباره تبعات فقدان طرح‌های فرادستی برای احیای بافت‌های فرسوده نیز گفت: ازآنجاکه در روند احیای بافت‌های فرسوده فاقد طرح‌های جامع و فرادستی بوده‌ایم و مطالعات جامعی نیز در این زمینه انجام نداده‌ایم، درنتیجه این امر افراد صرفا برای انتفاع شخصی به حوزه احیای بافت‌های فرسوده ورود پیدا می‌کردند.  سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران همچنین درباره بازه زمانی برای انجام مطالعات و طرح‌های فرادستی مذکور نیز گفت: مطالعه سطح یک احیای بافت‌های فرسوده ۴ ماه زمان می‌برد. اما با توجه به اینکه مطالعه سطح دو هم شامل مطالعه و هم نهادسازی می‌شود درنتیجه این امر مجموع این دو با هم یک سال زمان خواهد برد.  عشایری درواکنش به اظهارات منتقدان مبنی بر اینکه برای رفع مشکلات حقوقی بافت‌های فرسوده لازم است که سه قوا ورود جدی داشته باشند و در این زمینه با تعامل یکدیگر نسبت به رفع مشکلات حقوقی برای الزام مردم به همکاری در بافت‌های فرسوده اقدام کنند، تاکید کرد: با روش‌های قهری به‌هیچ‌وجه نمی‌توان مردم را به مشارکت در روند احیای بافت‌های فرسوده وا داشت و اتفاقا نهادهای توسعه محله نیز به خاطر ایجاد تعامل با مردم و نیز پرهیز از روش‌های قهری شکل‌گرفته‌اند.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب