شهرداری مکلف به ارائه گزارش از پروانه‌ها شد


۱۳۹۶/۰۹/۲۷ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر


shahrdaritehran

به گزارش ساخت یاب به نقل دنیای اقتصاد ، هدف از تهیه این گزارش این است که مشخص شود شهرداری تا چه حد در اجرای طرح تفصیلی تهران به نقشه‌های بالادست شهر متعهد بوده و همچنین میزان انطباق طرح تفصیلی با این اسناد از یکسو و میزان انحراف از ضوابط بالادست اداره شهر تهران از سوی دیگر تعیین شود. علی اعطا عضو کمیسیون معماری و شهرسازی در تشریح ضرورت تصویب این طرح گفت: براساس این طرح، شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به بررسی ۵ محور به تفکیک مناطق ۲۲ گانه اقدام کند. او افزود: شهرداری تهران باید در بازه زمانی از ابتدای سال ۹۱ تا انتهای ۶ ماهه اول سال ۹۶ این گزارش را تهیه کند. اعطا گفت: سال ۹۱ طرح تفصیلی ابلاغ شد، اما شاهدیم که فعالیت‌های شهرداری در حوزه شهرسازی مغایر با طرح تفصیلی است به شکلی که در برخی مناطق می‌بینیم که اصلا شیرازه تراکم و جمعیت‌پذیری که باید براساس طرح تفصیلی مقرر می‌شد از هم پاشیده است.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران،  با بیان اینکه همگان بر ضرورت تجدیدنظر در طرح تفصیلی اتفاق نظر دارند، گفت: برای اینکه بازنگری صورت گیرد، باید تصویر روشنی از وضعیت طرح تفصیلی از سال ۹۱ تاکنون به دست آوریم.  اعطا با بیان اینکه شهرداری باید در ۵ محور این گزارش را ارائه کند، گفت: گزارش باید میزان انطباق پروانه‌های صادره را با طرح تفصیلی مشخص کند و مواردی که دارای مجوز از کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی هستند به‌طور جداگانه ارائه شود. او تصریح کرد: همچنین مغایرت‌های احصا شده در انطباق پروانه‌ها به تفکیک نوع و دلیل مغایرت اعم از آرای دیوان عدالت اداری، معوق ماندن، عدم تحقق تکالیف طرح جامع یا تفصیلی و… ارائه شود. همچنین باید میزان انطباق پایان‌کارها با مفاد پروانه ساختمانی صادره مشخص شود و مواردی که در آن پروانه صادر و عملیات ساخت و ساز انجام اما منجر به صدور پایان کار نشده، گزارش شود. عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: باید در این گزارش، آماری از میزان تحقق سرانه خدمات هفت‌گانه که در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده و همچنین گزارشی از میزان تحقق طرح‌های موضوعی و موضعی پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی و همچنین انطباق ظرفیت جمعیت‌پذیری شکل گرفته در وضع موجود با ظرفیت جمعیت‌پذیری طرح تفصیلی ۶ ماهه اول سال ۹۶ ارائه شود.

نظر