صدور پروانه رایگان برای احداث مسکن استیجاری مشهد


۱۳۹۵/۰۵/۱۲ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


692240

تسهیلات احداث مسکن استیجاری
در ادامه بررسی نظریه کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری و نظریه کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت ها در خصوص طرح جمعی از اعضای شورای شهر در زمینه ارائه تسهیلات جهت تولید مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفت. سهیلی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه  موافقت این کمیسیون را با طرح پیشنهادی اعلام کرد که ابتدا کلیات و سپس جزئیات نظریه بررسی شد و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
 در نظریه آمده است: تا پایان سال ۹۶ شهرداری مشهد مجاز است نسبت به صدور پروانه ساختمانی رایگان بر اساس مقررات و ضوابط شهرسازی تا سقف  ۴ میلیارد  ریال در حوزه های ۲ تا ۵ درآمدی به اشخاص (حقیقی و حقوقی) که تمایل دارند واحد های مسکونی استیجاری تولید نمایند با شرایط تعیین شده توسط شورای شهر اقدام کند.
شرایط واحد های استیجاری
در تبصره های این نظریه که مصوب شد ، آمده است: حداقل تعداد واحد های احداثی در هر پروژه ۱۰ واحد مسکونی باشد و متقاضیان مشارکت در این طرح باید نسبت به ارائه تعهد محضری مبنی بر بهره برداری از واحد ها ظرف مدت حداکثر سه سال (متناسب با متراژ) و اجاره واحد ها تا حداقل ۱۰ سال بعد از بهره برداری به زوج های جوان اقدام نمایند. همچنین متقاضیان موظفند معادل ۲ برابر مبلغ پروانه رایگان را طی سند رسمی محضری در ترهین شهرداری قرار دهند و شهرداری در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد های منعقده از سوی متقاضی و عدم واگذاری استیجاری  املاک می تواند نسبت به اجرای ترهین و وصول خسارات خویش اقدام نماید.
بر اساس تبصره دیگری مستاجرین واحد های فوق صرفا زوج های جوان خواهند بود که حداکثر ۵ سال از ثبت ازدواج آنان گذشته باشدو تمدید اجاره با ایشان پس از ۵ سال از تاریخ ازدواج به مدت ۲ سال بلا مانع  است.در تبصره دیگر این نظریه مصوب شد: اجاره واحدهای مذکور به مستاجران نباید از حداکثر ۶۰ درصد اجاره بهای متعارف واحد مشابه در بازار بالاتر باشد و باید ۴۰ درصد در اجاره دریافتی تخفیف داده شود.همچنین مصوب شد: سازمان هایی نظیر موقوفات، آستان قدس رضوی، بنیاد مسکن و مجموعه های خیریه (مشروط به وقف زمین) در استفاده از مزایای طرح بدون سقف ریالی در اولویت قرار دارند.براساس دیگر تبصره ها مصوب شد شهرداری نسبت به تنظیم شیوه نامه مربوط به بهره برداری از این گونه املاک شامل اجاره به شرط تملیک ، نحوه نظارت  و مراجعه مستاجران ، مبلغ اجاره را حداکثر طی ۲ ماه جهت تصویب به شورا ارائه کند.بعد از قرائت نظریه برهانی رئیس اداره درآمدهای عمومی شهرداری که به عنوان نماینده شهرداری در جایگاه شهردار حضور داشت، گفت: مخاطب این مصوبه مشخص نیست و بودجه آن نیز در لایحه بودجه پیش بینی نشده است و مجتمع های ۱۰ واحدی نیز بخش زیادی از ساخت وسازهای شهر را شامل می شود که این امر بر درآمد شهرداری تأثیرگذار خواهد بود و موافق این طرح نیستیم.هنگام بررسی طرح ذاکر الحسینی گفت: با توجه به رکود صنعت ساختمان  وکاهش تولید مسکن ، با خانه دار شدن افراد کم درآمد موافقیم اما برای پیاده سازی مسکن اجاره ای ساز و کار کنترلی نداریم. سهیلی نیز گفت: اجرای مصوبه منوط به دستور العملی است که شهرداری باید تهیه کند و نحوه تامین منابع نیز می تواند از محل ۵ میلیارد تومان پیش بینی شده در بودجه باشد یا در لایحه اصلاح بودجه پیشنهاد شود.سهیلی درباره مشارکتی بودن مسکن استیجاری نیز به مشکلات پروژه های مشارکتی اشاره کرد و گفت: در پروژه ای مانند برج سلمان با وجود این که سهم الشرکه شهرداری مشخص شده است هنوز مردم این پروژه را به نام شهرداری  می شناسند و اگر به نام شهرداری باشد فقط مشکلات شهرداری را در اجرای طرح افزایش می دهد

خراسان

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب