ضمانت اجرایی منع ساخت بر روی گسل


۱۳۹۷/۰۲/۰۹ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر


zelzele-sakht-saz

به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی، در دومین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری اعلام کرد: تا یک ماه آینده باید دستورالعمل اجرایی نقشه‌های گسلی شهر تهران تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود. وی گفت: در مورد ساختمان‌های دارای اهمیت روی نقشه‌های گسلی و جابه‌جایی آنها در بازه زمانی ۳۰ تا ۴۰ سال باید همکاری بین نهاد ملی و نهاد محلی ایجاد شود مقاوم‌سازی‌های لازم در برابر زلزله انجام شود و از توسعه بیشتر در حریم گسل‌ها ممانعت به عمل‌ آید. رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران افزود: عمده مشکلی که پیش‌بینی می‌شود در جابه‌جایی ساختمان‌های دارای اهمیت روی گسل‌های زلزله به وجود‌ آید مربوط به ساختمان‌های دولتی است که بودجه لازم برای مقاوم‌سازی یا جابه‌جایی را ندارند و باید تمهیدات لازم برای این امر در دستورالعمل اجرایی که تهیه و تدوین خواهد شد، اندیشیده شود. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: گام بعدی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین راهکاری برای ضمانت اجرایی است و از آنجا که تداخل بین نهاد محلی و ملی وجود دارد، باید تعامل مناسب را بین این دو نهاد مهم و تاثیرگذار ایجاد کرد. همچنین درمورد نقشه‌های ریزپهنه‌ها و طرح‌های تفصیلی باید مراحل پایان کار طی شود. در عین حال باید آثار این گسل‌ها روی طرح تفصیلی منطبق شود و در کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب برسد.

نظر