قسط‌شمار وام مسکن


۱۳۹۷/۰۱/۲۳ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


house-sakhtyab5

 افراد از طریق سامانه متقاضیان مسکن می‌توانند پیش از مراجعه به بانک درباره شرایط بازپرداخت انواع وام قابل پرداخت مسکن در سبد تسهیلات کنونی بانک عامل بخش مسکن و میزان استطاعت مالی خود در بازپرداخت اقساط اطمینان حاصل کنند. متقاضیان دریافت یکی از انواع وام‌های مسکن می‌توانند با مراجعه به این سامانه و وارد کردن اطلاعات مربوط به تسهیلاتی که می‌خواهند از اقساط آن مطلع شوند، شامل مبلغ کل وام، مدت بازپرداخت و سود سالانه، در جریان اقساط ماهانه قرار بگیرند. بازپرداخت اقساط وام مسکن به دو روش ساده و پلکانی ممکن است. در روش ساده، میزان اقساط به شکل ثابت تعیین می‌شود و در طول مدت بازپرداخت تغییر نمی‌کند. اما در روش پلکانی، اقساط در سال اول بازپرداخت به میزان پایین‌تری نسبت به شکل ساده تعیین می‌شود و سپس بر اساس انتخاب مشتری، در دوره‌های مشخص به میزان آن افزوده می‌شود. این سامانه همه اشکال بازپرداخت اقساط در قالب پلکانی را محاسبه می‌کند. بازپرداخت پلکانی سالانه ۳ درصد، بازپرداخت پلکانی سالانه ۵ درصد، بازپرداخت پلکانی چهارساله و بازپرداخت پلکانی پنج ساله، چهار نوع متداول بازپرداخت تسهیلات به شکل اقساط پلکانی است؛ به این معنا که هر سال درصدی به مبلغ قسط افزوده شود یا اینکه در هر دوره چند ساله، میزان قسط متناسب با مانده وام افزایش یابد. مشتریان متقاضی انواع تسهیلات بلندمدت خرید مسکن اعم از تسهیلات از محل اوراق یا از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم یا دیگر انواع تسهیلات همچون وام پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن جوانان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، در جریان اقساط خود قرار بگیرند.از آنجا که برخی از مشتریان امکان بازپرداخت اقساط در صورت اخذ سقف تسهیلات را ندارند، می‌توانند با اطلاع از میزان اقساط وام با ارقام کمتر از سقف قابل پرداخت، متناسب با استطاعت خود در صندوق یکم سپرده‌گذاری یا با خرید اوراق از تسهیلات بدون سپرده استفاده کنند.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب