قیمت کشوری زمین و مسکن به روایت مرکز آمار


۱۳۹۵/۰۶/۰۲ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


house....

مرکز آمار ایران میانگین قیمت کشوری مسکن در نیمه دوم سال ۹۴ را اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» با احتساب گزارش نیمه اول سال گذشته که از سوی مرکز آمار منتشر شده است، میانگین قیمت کشوری مسکن در سال ۹۴ مترمربعی یک میلیون و ۴۵۲ هزار تومان است که این میزان نسبت به سال ۹۳ تغییری نکرده است. این آمار نشان می‌دهد رفتار کشوری قیمت مسکن در سال ۹۴ از تهران کاملا تبعیت کرده است، چراکه در تهران نیز میزان تورم میانگین قیمت مسکن در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ صفر بوده است. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن نیز اخیرا طی گزارشی که درباره قیمت کشوری مسکن داده بود، میانگین قیمت کشوری مسکن در سال گذشته را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد. از آنجا که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن میانگین قیمت کشوری مسکن را بر اساس قیمت وزنی استان‌ها محاسبه می‌کند و تاثیر هر استان در قیمت میانگین، به تناسب حجم معاملات سالانه در آن استان تعیین می‌شود، قیمت میانگین کشوری مسکن بر اساس این گزارش بیشتر از نرخ اعلامی توسط مرکز آمار است. بر اساس این گزارش نیز میانگین قیمت مسکن در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن کاهش ناچیز یک درصدی را تجربه کرده و تقریبا ثابت بوده است. همچنین میانگین قیمت هر متر مربع زمین در کشور بر اساس گزارش مرکز آمار یک میلیون و ۵۰ هزار تومان است که این رقم نیز نسبت به سال ۹۳ تغییری نکرده است.

دنیای اقتصاد

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب