مدیران و مالکان ساختمان‌ها مسئول حوادث آسانسوری هستند


۱۳۹۶/۰۵/۳۰ Facebook Twitter LinkedIn Google+ ساختمان


01asansor

براساس بند ۲۲- ۱۰-۲ و ۲۲- ۲- ۶ مبحث مقررات ملی ساختمان مدیران و مالکان ساختمان‌ها در ارتباط با ایمن سازی و اخذ تاییدیه‌های مورد نیاز سیستم‌ها و تجهیزات منسوب شده مکلفند با توجه به ماهیت آسانسورها و پله‌های برقی برای حصول اطمینان از عملکرد مناسب و داشتن ایمنی کافی در دوره بهره‌برداری با انجام سرویس‌های ماهانه و سالانه اقدام کنند.

بدین ترتیب، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مالکان و مدیران مجتمع‌های مسکونی و تجاری طبق قانون موظف به ایمن و استاندارد سازی آسانسورهای مجموعه‌های متبوع خود هستند.

گواهینامه و تاییدیه‌های ایمنی و عمکرد صادر شده از سوی سازمان ملی استاندارد به شرط انجام سرویس‌های ماهانه توسط نصابان مجاز دارای اعتبار یکساله بوده و پس از آن نیاز به بازرسی مجدد و اخذ تاییدیه‌ سرویس‌های ماهانه توسط نصابان مجاز است.

مدیران و مالکان اپارتمان‌ها به استناد مبحث ۲۲-۲- ۶ مقررات ملی ساختمان موظفند، ضمن عقد قرارداد سرویس و نگهداری ماهانه با شرکت‌های نصاب در مورد بهره گیری از خدمات شرکت‌های بازرسی واجد صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران برای انجام بازرسی ادواری (سالانه) و اخذ تاییدیه ایمنی و عملکرد از طریق مراجعه و ثبت نام در سایت سازمان ملی استاندارد اقدام کنند.

لازم به ذکر است؛ بسیاری از آسانسورهایی که در برج‌های قدیمی مانند آتی‌ساز و اکباتان پیش از اجباری شدن استاندارد آسانسورها نصب شده‌اند، مدیران آنها باید برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی سریعا برای استاندارد سازی آسانسورهای خود اقدام کنند.

نظر