مسکن مهر برای دولت قبل جنبه حیثیتی داشت


۱۳۹۶/۰۹/۰۷ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


به گزارش ساخت یاب به نقل از ایسنا، میرمهدی حسینی اظهار کرد: زلزله کرمانشاه کیفیت واحدهای مسکونی مهر را به نمایش گذاشت و درواقع این پروژه دراولین آزمون نمره خوبی نگرفت.

وی با بیان اینکه دولت قبل در حوزه مسکن بلند پروازی کرد افزود: در طرح مسکن مهر کیفیت فدای کمیت شد و جانمایی نامناسب این واحدها و بی توجهی به مسایل فنی دراجرای نمای ساختانها وهمچنین عدم دوراندیشی درباره تامین زیرساختها باعث شد که اجرای این طرح با چالش های عدیده ای مواجه شود.

این کارشناس مسکن ادامه داد: درفرآیند اجرای طرح مسکن مهر، باتوجه به اینکه اجرای این طرح به کانون کشاکشهای سیاسی بین جناح های سیاسی تبدیل شد، درنتیجه اجرای آن برای دولت نهم ودهم جنبه حیثیتی پیدا کرد و این مساله باعث شد که دولت طرح هرانتقادی به مسکن مهر را معادل اغراض سیاسی قلمداد کند و در نتیجه به توصیه های کارشناسی نیز توجهی نکرد.

حسینی با بیان اینکه از راه های دستوری امکان رفع مشکلات طرح مسکن مهر وجود ندارد تاکید کرد: حل مشکلات مسکن مهر نیازمند عزم مسوولان و نیز اجماع چند جانبه دستگاه های مختلف است و یک وزارتخانه به تنهایی قادرنخواهد بود نسبت به رفع مشکلات این طرح اقدام کند.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد:  پروژه مسکن مهر یکی از برنامه‌های طرح جامع مسکن بود که در قالب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توسط دولت به مجلس، پیشنهاد و با کسب حداکثر آراء نمایندگان مردم در مجلس، قانونی شد. این طرح در برخی ازموارد مشکلات دهکهای پایین درآمدی درحوزه مسکن را مرتفع کرد اما این امر به قیمت چشم پوشی از ضوابط شهرسازی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه تورمی که دولتهای قبل در ایجاد آن نقش آفرین بودند باعث شد مسکن مهر با چالشهای افزایش هزینه های ساخت روبه رو شود تاکید کرد: افزایش قیمت هزینه های ساخت باعث شد که  متقاضیان این طرح برای تامین سهم آورده خود متحمل رنج زیادی شوند.

حسینی گفت: درعین حال افزایش قیمت هزینه های ساخت به دستاویزی تبدیل شد تا پیمانکاران نسبت به ایمن سازی بعضی از مراحل ساخت دقت لازم را به عمل نیاورند.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: در مسکن مهر وامهای بالاتری به برخی از سازندگان پرداخت شد تا از روشهای سبک سازی و صنعتی سازی در اجرای ساختمان بهره بگیرند؛ درحالی که وام اضافه برای صنعتی سازی باید منجر به ترویج روشهای صنعتی در نظام ساخت و ساز کشورما می شد، اما متاسفانه درعمل در روشهای ساخت و ساز ما تغییر چشمگیری حاصل نشود و کماکان روشهای سنتی گذشته در فرآیند اجرای ساختمانها حاکم است.

وی همچنین درباره طرح تحقیق وتفحص از طرح مسکن مهر گفت: باید به دور از نگاه های سیاسی و نیز مچ گیری های جناحی واحدهای مسکونی این پروژه مورد بررسی کارشناسی قراربگیرد تا با آسیب شناسی مشکلات این طرح، راهکارهایی برای آسیب زدایی طرح مسکن مهر جست وجو کرد.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب