مشکلات مسکن مهر جاجرم


۱۳۹۵/۰۷/۲۵ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


635756180336002061

این روزها برخی از مالکان واحدهای مسکونی مسکن مهر جاجرم واحدهای خود را تحویل گرفته اند اما محوطه سازی نشدن  یکی از معضلاتی است که اهالی مسکن مهر را با مشکلاتی روبه رو کرده است.مسکن مهری که هر چند با هدف خانه دار شدن مردم بنا شده ولی با شروع ساخت و ساز و مراحل پیشرفت، متاسفانه شاهد کمبودات و نواقصی در اجرای این طرح هستیم.نبود محوطه مناسب  و زیباسازی نشدن  مسکن مهر جاجرم همچنان از دغدغه های اهالی مسکن مهر جاجرم است که پای صحبت برخی از آن ها می نشینیم.یکی از اهالی مسکن مهر جاجرم می گوید: محوطه سازی نشدن موجب امنیت پایین و ورود افراد بیگانه و حیوانات به واحد های مسکونی  شده است و حتی نمی توانیم به مسافرت برویم زیرا نگرانی ها همواره وجود دارد.«رسولی» می افزاید : با وجود این که  برخی واحد ها به مالکان تحویل داده شده است اما ساخت دیوار و محوطه سازی را به مالکان واگذار کرده اند در حالی که هیچ یک از ساکنان هزینه لازم را برای این کار ندارند و اگر برخی محوطه سازی را انجام داده اند از قشر کم درآمد نیستند.«محبتی» یکی دیگر از اهالی مسکن مهر جاجرم با اشاره به فصل سرما اظهارمی دارد: در واحد های مسکونی، محل نصب پکیج مشخص شده است ولی پکیج نصب نشده و این مورد  هم به مالکان واگذار شده که مخارج آن از عهده مالکان خارج است.وی ادامه می دهد:  ساکنان به علت نبود محلی برای نصب وسیله گرمایشی دیگر همچون بخاری به گازرسانی غیر قانونی متوسل شده اند .در همین ارتباط رئیس بنیاد مسکن گرمه و جاجرم می گوید: واحدهای مسکونی توسط خود مالک، انبوه ساز و شرکت تعاونی احداث می شوند.حصاری می افزاید: در حالت شرکت تعاونی، اعضا یک  مدیر عامل را انتخاب  و شروع به ساخت و ساز می کنند و در حالت خود مالک، فردی زمینی را خریداری و چند واحدی را احداث کرده است و بعد از ساخت و تکمیل با مراجعه به بنیاد مسکن تقاضای تقسیط واحدها بین افراد را دارد و در حالت انبوه ساز هم شرکت های انبوه ساز طی قراردادی سه جانبه شروع به ساخت و ساز می کنند.وی با اشاره به مشکل افرادی که واحدهای مسکونی آن ها محوطه سازی نشده است، ابراز می دارد: اگر ساخت و ساز واحد ها در حالت شرکت تعاونی است با مدیر عامل صحبت کنند زیرا در حالت ساخت و ساز  انبوه سازی این امر برعهده پیمانکار نیست و بر عهده خود متقاضی است.وی ادامه می دهد: پیمانکار برای دیوار کشی و محوطه سازی مبالغ زیادی را طلب کرد که متقاضیان توانایی پرداخت نداشتند.وی همچنین با اشاره به واحد هایی که وسیله گرمایشی ندارند، تصریح می کند: در نقشه این واحد ها نصب پکیج وجود ندارد اما پیمانکار زمانی که شرایط تحریم ها پایین و قیمت پکیج مناسب بود شروع به کار کرد ولی با شروع تحریم ها نصب انجام نشد.وی اظهار می دارد: در شرکت های انبوه  ساز این طرح در نقشه نبود و پاسخگوی آن باید طراح باشد و اگر واحد ها توسط شرکت تعاونی احداث شده است باید به مدیرعامل مراجعه کنند.

خراسان

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب