مصوبه دولت قبل برای عرصه نمایشگاه‌های بین‌المللی ابطال شد


۱۳۹۵/۰۶/۱۷ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


نمایشگاه بین المللی تهران

زمین ۸۵ هکتاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران واقع در اتوبان چمران که تیرماه ۹۲، با تصویب دولت به صدا وسیما واگذار شده بود، چند روز پیش در آخرین جلسه کمیسیون ماده پنج، نصیب شهر تهران شد.

دنیای اقتصاد

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب