مصوبه ۶۳ میلیارد تومانی دولت برای مسکن مهر


۱۳۹۷/۰۵/۱۲ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


به گزارش ساخت یاب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دولت در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اختصاص مبلغ ۶۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای تخفیف عوارض پروانه ساخت، بیمه کیفیت، حمایت های مالی، آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و ساخت مساجد و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای مسکن مهر موافقت کرد.

بسیاری از پروژه های مسکن مهر به خصوص واحدهایی که در شهرهای جدید جانمایی شده اند با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند. این مسئله در پردیس حادتر از شهرهای دیگر است که به همین دلیل پیش بینی می شود سهم این شهر از ۶۳ میلیارد تومان ذکر شده بیش از پروه های مسکن مهر باشد.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب