مطالبات جامعه مهندسین مشاوراز دولت دوازدهم


۱۳۹۶/۰۴/۰۴ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار صنعت ساختمان


sanat.sakhteman.1

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایرنا، در نامه جامعه مهندسین مشاور ایران به رئیس جمهوری آمده است: جامعه مهندسان مشاور ایران با اعلام آمادگی برای مشارکت همه جانبه در حل معضلات و مشکلات مبتلا به کشور انتظار دارد دولت دوازدهم به طور خاص در اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ایجاد شرایط مناسب مشارکت با جلوگیری از فضای غیررقابتی موجود و استفاده از ظرفیت ها و توان بخش خصوصی در اجرای پروژه های استراتژیک عمرانی و دیگر پروژه های کشور اقدام عاجل به عمل آورد.
در ادامه این نامه آمده است: جامعه مهندسین به عنوان نهاد حرفه ای و صنفی حوزه فنی و مهندسی بخش خصوصی با بیش از ۸۵۰ شرکت مهندس عضو، انتظار دارد دولت دوازدهم به طور عام با تمام توان در تضمین حقوق شهروندی، تعامل سازنده ملی و بین المللی و اجرای کامل برجام، استقرار دیپلماسی عقلانی و پایبندی به اصلاحات بنیادی و تضمین صلح مداوم و پابرجا به منظور دستیابی به توسعه پایدار و متوازن و همه جانبه ایران بکوشد.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب