معرفی خانه‌های خالی تا پایان شهریور


۱۳۹۹/۰۶/۲۶ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


houses-sakhtyab97

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم، گفت: تاکنون ۴/ ۱۳ میلیون واحد شناسنامه‌دار و ۵/ ۱میلیون پیامک به مالکان بیش از یک خانه ارسال شده است.

به گزارش ساخت یاب، محمود محمودزاده اظهار کرد: از حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کل کشور تا امروز ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شناسایی و در واقع شناسنامه‌دار شدند که ۴۸ درصد کل واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: در این بین مشخص شده که ۵/ ۱ میلیون نفر مالک بیش از یک واحد مسکونی هستند که برای آنها پیامک ارسال کردیم تا وضعیت سکونت خانه‌های خود را مشخص کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان شهریورماه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی شناسایی‌شده را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم، گفت: مالکان باید با مراجعه به سامانه املاک و اسکان که نشانی آن در پیامک‌ها درج‌شده، وضعیت خانه‌های خود درخصوص سکونت شخصی، اجاره یا خالی بودن آن را اعلام کنند.
ایسنا

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب