ممنوعیت فعالیت ساختمانی از ساعت ۲۱


۱۳۹۷/۰۴/۰۶ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر


q

مدیرکل معماری و شهرسازی شهرداری تهران عنوان کرد: آنچه تخریب و نوسازی و ایجاد کارگاه‌های ساختمانی را در شهر تهران تشدید می‌کند حرکت جریان سرمایه به سمت ساخت و سازهای شهری است، به این معنی که از یک طرف نیاز به نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده داریم و از طرف دیگر حرکت جریان سرمایه به سمت ساخت و سازهای شهر باعث می‌شود عمر مفید ساختمان‌های ما کمتر به نظر برسد. مدیرکلمعماری و ساختمان معاونت شهرسازی افزود: موضوع تخریب و نوسازی در کلان‌شهرها همچون تهران و سطح دانش فنی و تکنولوژی موجود در ساخت و ساز باعث می‌شود مزاحمت‌هایی ایجاد و آسیب‌هایی به مجاوران، عابران و ساکنان وارد شود. موسوی گفت: تعداد زیادی از ساختمان‌ها همچنان به روش سنتی احداث و همین امر موجب می‌شود آلودگی‌های صوتی، سد معبر ساختمانی، تجاوز به حریم معابر، سقوط داربست‌ها و سقوط مصالح صورت گیرد و این موضوع باعث می‌شود کیفیت زندگی برای شهروندان و آنچه قانونگذار وضع کرده است وجود نداشته باشد. وی تاکید کرد: براساس قانون مقررات ملی ساختمان در مبحث ۱۲ هیچ شهروند، مالک و سازنده‌ای حق ندارد در اجرای پروژه ساختمانی موجبات آزار به همسایگان و عابران را ایجاد کند و باید سلامتو بهداشت شهروندان اعم از ساکنان و عابران را تضمین و طبق قوانین و ضوابط و بخشنامه‌های شهرداری عمل کند.

مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران گفت: کسانی که ساختمان‌سازی می‌کنند باید در ساعات مشخصی مشغول فعالیت شوند و ساعات کار خود را تا ساعت ۲۱ پایان دهند اما از آنجا که خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد و ادارهراهنمایی و رانندگی اجازه تردد خودروهای سنگین و حمل بار را در روز نمی‌دهد این کامیون‌ها شب هنگام برای تخلیه بار اقدام می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود آرامش و آسایش شهروندان از بین رود. در همین رابطه باید قانون نسبت به تردد کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین در شب هنگام تغییر کند. وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران فارغ از هرگونه قانونی پل ارتباطی بین مردم و شهروندان است و تقاضای مدیریت شهری این است هرگاه شهروندی تخلفی را مشاهده کرد با سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ تماس بگیرد. ماموران شهرداری موظف‌اند با فرد خاطی برخورد کنند و عوامل اغلب در بازه زمانی کمتر از یک ساعت در محل حضور پیدا می‌کنند.

نظر