منع اعطای وام مسکن به واحدهای لوکس


۱۳۹۷/۰۱/۱۶ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


tehran.city.5

 ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره چارچوب سیاست های جدید اعتباری آماده اجرا در این بانک گفت: آنچه در سال ۹۷ برای تامین مالی بخش مسکن و ساختمان در نظر گرفته ایم در راستای اهداف «قانون برنامه ششم توسعه» و «نقشه راه بانک تا ۱۴۰۰» است به گونه ای که چارچوب سیاست های اعتباری سال ۹۷ بر تأمین مالی سریع، کم هزینه و دارای اولویت بافت های فرسوده استوار شده است.

وی افزود: تأمین مالی با اولویت بافت فرسوده، تقویت توان مالی خانه اولی ها، اولویت در تأمین مالی واحدهای میان متراژ، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و همچنین حمایت از تأمین مالی پروژه های ساختمانی مبتنی بر تکنولوژی های نوین ساخت، ۵ محور سیاست های اعتباری در سال جدید است.

وی خاطرنشان کرد: این بانک در سال جدید اولویت تامین مالی را با پروژه های مسکونی واقع در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری تعریف کرده و در کنار آن، به دنبال مزیت سازی برای سازندگان حرفه ای دارای صلاحیت و پروانه انبوه سازی است. بر اساس محور دوم، ‌ تقویت توان مالی خریداران از طریق اختصاص بخشی از تسهیلات بدون سپرده به خرید مسکن با اولویت بافت فرسوده شهری به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن و در نتیجه رونق اقتصادی، در دستور کار بانک عامل بخش مسکن قرار دارد. خرید مسکن در بافت فرسوده، طی دو سال گذشته نیز از دو امکان ویژه «نرخ سود کمتر برای تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم» و همچنین «معافیت بافت فرسوده از شرط خانه اولی در پرداخت این نوع تسهیلات» برخوردار بود.

رحیمی انارکی ادامه داد: بانک عامل بخش مسکن در سال جدید تامین مالی واحدهای مسکونی میان متراژ و متوسط قیمت را در اولویت خود دارد و برای این منظور، مدیریت شعب این بانک در هر استان با ابلاغ مدیر عامل بانک، ماموریت دارد ظرفیت ها و نیازهای منطقه ای و استانی در بازار مسکن را شناسایی و متناسب با آن، برنامه پرداخت انواع تسهیلات بدون سپرده، اوراق و نیازمند سپرده گذاری را به صورت استانی تدوین و اجرایی کند.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه نقشه راه این بانک تا ۱۴۰۰، به شکل منعطف و قابل پایش و اصلاح ترسیم شده است افزود: هدف سیاست های اعتباری سال ۹۷ بانک مسکن، رونق بخشی به ساخت و ساز و کمک به افزایش قدرت خرید سه گروه تقاضای مسکن شامل خانه اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده و همچنین ساماندهی حاشیه نشین هاست و خط قرمز این سیاست ها، ممنوعیت ورود به بازار واحدهای لوکس و بزرگ متراژ است.

رحیمی انارکی تصریح کرد: مدیریت شعب این بانک در سراسر کشور برای سال جدید مطابق ابلاغیه سال ۹۷، باید از پرداخت تسهیلات به پروژه هایی که تقاضای مؤثر برای آنها وجود ندارد اجتناب کنند تا از حبس منابع در بخش های ناکارآمد و غیرمصرفی بازار مسکن جلوگیری شود و جریان اعتبارات بانکی تداوم پیدا کند. برای این منظور تامین مالی پروژه های ساختمانی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع به ازای هر واحد مسکونی، در اولویت قرار دارد و به مدیران شعب توصیه شده است.

وی درباره تسهیلاتی که در سال ۹۷ برای بخش مسکن در نظر گرفته شده گفت: در سال جدید با ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، برای ۶۸۰ هزار واحد مسکونی، تسهیلات ساخت و خرید مسکن پرداخت خواهد شد. این تسهیلات در سه دسته حساب های تعهدی همچون صندوق مسکن یکم، تسهیلات با استفاده از اوراق و همچنین تسهیلات تبصره ای طبقه بندی شده است.

رحیمی انارکی افزود: در دسته حساب های تعهدی (مانند صندوق مسکن یکم)، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که حداقل ۸۰ هزار واحد مسکونی را شامل می شود.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اظهار داشت: برای تسهیلات ساخت و خرید مسکن با استفاده از اوراق نیز اعتبار ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی به ظرفیت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است.

به گفته رحیمی انارکی در دسته تسهیلات تبصره ای نیز اعتبار ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی برای ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده که ۱۰۰ هزار واحد آن مربوط به نوسازی بافت های فرسوده سراسر کشور در راستای طرح مسکن امید یا همان پیشگام است که البته برای این موضوع حتما به منابع ارزان قیمت از جمله وجوه اداره شده از محل صندوق توسعه مالی نیاز است.

وی ادامه داد: همچنین ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات بدون سپرده در سال ۹۷ به سازنده ها و خریداران مسکن پرداخت می شود.

مدیرعامل بانک مسکن درباره نحوه پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن گفت: سازنده ها و پروژه های ساختمانی برای دریافت این تسهیلات به سه دسته تقسیم می شوند که سقف تسهیلات متناسب با هر دسته، متفاوت تعریف شده است.

وی یادآور شد: برای سنتی سازی، سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت در تهران ۷۰ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون، در سایر شهرها ۵۰ میلیون و در مناطق کمتر توسعه یافته ۴۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به سازنده های دارای صلاحیت حرفه ای و پروانه انبوه سازی نیز در ۴ گروه شهری نام برده شده به ترتیب در سقف های ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۶۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

رحیمی انارکی تأکید کرد: سازندگان حرفه ای در صورتی که از تکنولوژی های نوین ساخت و کاهنده مصرف انرژی در ساختمان برای ساخت و ساز استفاده کنند، در قالب دسته سوم تسهیلات، در تهران ۱۱۰ میلیون، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون، در سایر شهرها ۹۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده دریافت خواهند کرد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات برای دسته سوم، یک درصد کمتر از دو دسته دیگر خواهد بود.

این مقام مسئول شبکه بانکی درباره نرخ سود کمترِ تسهیلات برای سازنده های حرفه ای که به ساخت و ساز با تکنولوژی نوین اقدام می کنند، گفت: این اختلاف نرخ سود به عنوان مشوق برای توسعه بازار ساخت و سازهای حرفه ای و تبدیل وضعیت بساز و بفروش ها به سازنده های دارای صلاحیت، اعمال می شود.

وی تصریح کرد: سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن برای تعاونی ها در تهران ۵۵ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۴۵ میلیون و در سایر شهرها ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. در کیش و قشم نیز این تسهیلات در سه سقف ۱۱۰، ۹۰ و ۶۰ میلیون تومان برای ساخت و سازهای مبتنی بر تکنولوژی نوین، سازنده های حرفه ای و سنتی سازی در سال ۹۷ پرداخت می شود. در سایر مناطق آزاد کشور نیز سقف این تسهیلات شامل ۱۰۰، ۸۰ و ۵۰ میلیون تومان است.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن درباره تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده نیز گفت: در سال جدید سقف تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با اولویت بافت فرسوده در تهران ۶۰ میلیون، شهرهای بزرگ و مراکز استان ۵۰ میلیون و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است که مشروط به در اختیار بودن منابع، پرداخت خواهد شد.

مهر

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب