نشانی آپارتمان‌های کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان


۱۳۹۷/۰۳/۱۳ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


house.markets

این گزارش حاکی از آن است که حدود ۴/ ۵۱ درصد از مجموع ۱۹ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی معامله شده به آپارتمان‌های مسکونی با قیمت کل کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان تعلق دارد. در عین حال در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون با اختصاص سهم ۵/ ۲۰ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته است. همین‌طور واحدهای دارای ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون و ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان نیز به ترتیب سهم ۵/ ۱۷ و ۵/ ۱۱ درصدی داشته‌اند.

علاوه بر این اگرچه در اردیبهشت سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی به ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده اما بیش از ۵۸ درصد معاملات خرید و فروش با قیمتی کمتر از میانگین قیمتی شهر انجام شده است، به‌طوری که ۹ درصد از معاملات خرید و فروش مسکن در دامنه قیمتی ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده است. به گفته مشاوران املاک، سمت‌و‌سوی معاملات خرید و فروش منعقد شده در تهران، میزان قدرت خرید بخش زیادی از تقاضای مصرفی موجود در بازار را نشان می‌دهد. در جدول نبض بازار امروز مشخصات آپارتمان‌های مسکونی در دامنه قیمتی مورد استقبال متقاضیان مصرفی ارائه شده است.

07-02

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب