اخبار شهر
building.saadatabad
۱۴۰۰/۰۳/۱۱
مدیریت شهری در برزخ، تهران در خطر ساخت‌وساز ممنوعه
دوره گذار مدیریت‌شهری تهران از ترکیب فعلی به ترکیب جدید، به شکل نامحسوس شروع شده است و براساس دوره‌های مشابه گذشته این وضعیت تا اواسط پاییز ادامه می‌یابد. کارشناسان شهری این بازه زمانی ۶ماهه را «برزخ متن کامل
tehran-arzhantin
۱۳۹۹/۱۱/۱۱
فرصت سازی برای حل سه ابرچالش در پایتخت
فرید قدیریدو اتفاق- هر کدام به نوبه خود، مهم- به ترتیب در «بازار مسکن تهران» و «اقتصاد شهر تهران» رخ داده است که از ماحصل آنها می‌شود برای حل سه ابرچالش در پایتخت، «فرصت‌سازی» کرد.به گزارش ساخت یاب، متن کامل