تحلیل مسکن
maskan
۱۳۹۵/۰۶/۰۸
تعیین جهت رونق مسکن
وام خرید مسکن از امروز با اعمال «سود تک رقمی» برای این نوع تسهیلات، به‌صورت «جهت‌دار» در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و باعث خواهد شد «خروجی» مسیر کنونی پیش‌رونق معاملات ملک، با هدایت خریداران به «ه متن کامل